Eumedion wil verbod op extra, statutaire meldingsgrenzen voor aandeelhouders

Eumedion schrijft Tweede Kamer over extra meldingsdrempels die sommige beursgenoteerde ondernemingen opwerpen.

Eumedion vindt dat het beursgenoteerde ondernemingen moet worden verboden om in de statuten aandeelhouders te onderwerpen aan eisen voor het melden van substantiële aandelenbelangen die verder gaan dan de wet. 
Dit blijkt uit het commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe transparantierichtlijn dat Eumedion op 14 augustus jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Eumedion wijst er in het commentaar op dat een aantal Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, waaronder recentelijk nog Altice N.V., in de statuten extra meldingsdrempels heeft opgenomen, bovenop de wettelijke meldingsdrempels van 3 procent, 5 procent, 15 procent, et cetera.
Een aandeelhouder die verzuimt om aan de statutaire meldingsplichten te voldoen, loopt het risico dat zijn stem- en/of dividendrecht wordt geschorst. Eumedion schrijft de Tweede Kamer dat het voor institutionele beleggers met een gespreide aandelenportefeuille ondoenlijk is om niet alleen op EU-lidstaatniveau, maar ook nog op vennootschapsniveau toegesneden meldingssystemen in te richten. Dit is voor institutionele beleggers erg kostbaar en kan ertoe leiden dat beleggers de Nederlandse kapitaalmarkt mijden. 
Eumedion vindt verder dat de recent ingevoerde wettelijke meldingsdrempel van 3 procent van de stemrechten en geplaatst kapitaal moet worden heroverwogen. Deze meldingsdrempel is een ‘nationale kop’ op de nieuwe Transparantierichtlijn die een verdergaande harmonisatie van onder meer – meldingsdrempels probeert te bewerkstelligen. 
Het gehele commentaar is te downloaden via: http://bit.ly/1JgYPpf. 
Bron: Eumedion

Gerelateerde artikelen