Eumedion wil aanpassing IFRS 8 – ‘operating segments’

Eumedion is kritisch over de werking van verslaggevingsstandaard IFRS 8 'Operating Segments'. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op het verzoek van de International Accouting Standards Board (IASB) tot informatie over de werking van IFRS 8.

IFRS 8 gaat uit van het zgn.’through the eyes of management’ perspectief. Dit houdt in dat de in de jaarrekening opgenomen segmentinformatie in haar geheel is gebaseerd op de rapportering ten behoeve van de “chief operating decision maker” binnen de onderneming.

In de praktijk is gebleken dat deze aanpak tot minder bruikbare informatie voor beleggers heeft geleid. De ‘management approach’ heeft daarom niet bijgedragen aan een verbetering in het voor beleggers erg belangrijke inzicht in de segmenten. Eumedion spreekt in de reactie haar voorkeur uit voor de terugkeer naar het segmenteren op basis van risico en rendementskarakteristieken, in combinatie met basale informatie over de geografische segmenten.

Bron: Eumedion

__________________________________________________________________________________

Cursus IFRS en Corporate Governance Codes
Als financieel professional leert u de impact van IFRS voor uw organisatie en hoe u hiermee moet omgaan. U ontdekt IFRS tegen minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van uw bedrijf. U kunt jaarrekeningen volgens IFRS standaarden begrijpen en afzetten tegen uw huidige en nationale verslaggeving. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen