Eumedion verwelkomt nieuwe verslaggevingsstandaard over risicoparagraaf

Eumedion is positief over het voorstel van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om betere en inhoudsvollere risicoparagrafen in de jaarverslagen op te nemen. Dit blijkt uit het vandaag ingezonden Eumedion-commentaar op de consultatie over het voorstel tot wijziging van 'Richtlijn 400 Jaarverslag' van de RJ.

Eumedion schrijft in het commentaar dat informatie over het risicoprofiel en de risicobereidheid van een onderneming voor institutionele beleggers “onontbeerlijk” is voor het nemen van beleggingsbeslissingen. “Net als dat beleggers de resultaten van de onderneming willen begrijpen, willen zij ook de risico’s kunnen begrijpen. Belangrijke lange termijn randvoorwaarde hierbij is dat ondernemingen realistisch en transparant rapporteren over risico’s die zij lopen”, aldus Eumedion. 
Op grond van de nieuwe verslaggevingsstandaard worden o.a. beursgenoteerde ondernemingen vanaf 1 januari 2015 verplicht om in het jaarverslag op hoofdlijnen te beschrijven wat hun bereidheid is om bepaalde risico’s en onzekerheden te lopen (de zgn. risicobereidheid of ‘risk appetite’). Ook moeten vanaf die datum zo mogelijk gevoeligheidsanalyses worden opgenomen wanneer de voornaamste risico’s en onzekerheden zich zouden materialiseren.

Gerelateerde artikelen