Eumedion tegen extra rechten voor langetermijnaandeelhouders

Eumedion blijft tegen het door de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (EP) voorgestelde amendement om langetermijnaandeelhouders te belonen met extra stemrechten, dividendrechten of aandelen.

Eumedion heeft haar bezwaren vandaag in een gezamenlijke brief met het European Sustainable Investment Forum (Eurosif) onder de aandacht van de leden van het EP gebracht. Het EP stemt naar verwachting op 10 juni a.s. over het rapport van zijn Commissie Juridische Zaken over het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid, waarin het betreffende amendement is opgenomen.
Volgens Eumedion en Eurosif zullen in de praktijk alleen specifieke groepen aandeelhouders, zoals families, oprichters en nationale overheden, van de extra rechten profiteren. Het amendement zal waarschijnlijk niet bijdragen aan een betere dialoog tussen institutionele beleggers en beursvennootschappen, één van de hoofddoelstellingen van het richtlijnvoorstel. 
Eumedion en Eurosif dringen in de brief wel aan op het behoud van het voorgestelde stemrecht voor de aandeelhoudersvergadering (AVA) ten aanzien van zowel het beloningsbeleid als het remuneratierapport. De aandeelhoudersorganisaties houden ook een pleidooi voor een goedkeuringsrecht van de AVA ten aanzien van materiële transacties tussen een beursgenoteerde onderneming en aan deze onderneming gelieerde partijen.

Gerelateerde artikelen