Eumedion pleit voor verplichte continuiteitsparagraaf in bestuursverslag

Eumedion, de belangenorganisatie voor institutionele beleggers, steunt het voorstel van accountantsorganisatie NBA om ondernemingen te verplichten in het b

In een continuïteitsparagraaf legt het bestuur uit welke risico’s de continuïteit bedreigen en ook hoe toekomstbestendig het verdienmodel op de langere termijn is. Beleggers krijgen hierdoor meer inzicht in de risico’s die de continuïteit kunnen bedreigen. Hoogleraar Hans Strikwerda voorziet echter een ‘schijnvertoning’, Eumedion is het hier niet mee eens. Dit staat in een blogpost van Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit bij Eumedion. Zijn artikel is ook gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 24 december.

“Het is toch niet teveel van het bestuur gevraagd deze twee onderwerpen ten minste één keer per jaar goed te laten doorgronden? Lange termijn waardecreatie vereist dat de onderneming ook op korte termijn blijft overleven. Intern onderbouwt het bestuur dan de mogelijke risico’s. Dit doet het bestuur voor zichzelf, maar ook voor de accountant die moet worden overtuigd van de solide basis en het getrouwe beeld dat hierover in het bestuursverslag wordt geschetst. Aan de controle van toekomstgerichte risicoanalyses door beleggers zal vanzelfsprekend minder zekerheid worden ontleend dan aan de controle van historische financiële verslaggeving.

Waar het bestuur faalt om de accountant te overtuigen, rest de accountant het effectieve podium van de accountantsverklaring. Hierin kan de accountant de vinger leggen op geconstateerde materiële tekortkomingen en risico’s, die de extra aandacht van beleggers verdienen. Ook als er nog geen vuiltjes aan de lucht zijn. Zodat er een gerechtvaardigd vertrouwen bij beleggers en crediteuren kan ontstaan.”

Gerelateerde artikelen