Eumedion blij met optuiging interne auditfunctie in herziene Code

Eumedion is verheugd dat voortschrijdende ontwikkelingen een plek hebben gevonden in de herziene Nederlandse corporate governance code en verwelkomt de nie

“De focus op lange termijn waardecreatie en de interne cultuur maakt dat de herziene code op onderdelen ook in internationaal opzicht voorop loopt. Het is bovendien goed dat de Commissie nog heeft 'gesleuteld' aan de bepalingen over bestuurdersbeloningen. De Commissie heeft daarmee laten zien dat zij de uitkomsten van de consultatie over de concept herziene code serieus neemt en gevoelig is voor de huidige tijdgeest.” Dit stelt Eumedion in een eerste reactie op de vandaag verschenen 'Code Van Manen' (de nieuwe versie van de Nederlandse corporate governance code).

Eumedion vindt het positief dat de Commissie Van Manen de fundamenten van de concept herziene code handhaaft. De focus op lange termijn waardecreatie, een juiste interne cultuur bij beursondernemingen en een versteviging van het risicomanagement kunnen op de steun van Eumedion rekenen.

Eumedion is bovendien verheugd dat de Commissie op een aantal belangrijke punten nog verbeteringen heeft doorgevoerd. Eumedion is er met name over te spreken dat de definitieve herziene code niet langer aanmoedigt om commissarissen (mede) in aandelen en/of opties te belonen. Dat geldt ook voor de herintroductie van een aantal belangrijke beloningsbepalingen, de versobering van de afvloeiingsregeling van een bestuurder en de openbaarmaking van de interne 'loonkloof'.

Wel vindt Eumedion het een gemiste kans dat de Commissie het niet heeft aangedurfd om in de definitieve herziene code inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in de principes en de bepalingen over de verhouding tussen vennootschap en de aandeelhouders. Het bestuur kan daardoor nog steeds de (te lange) maximumtermijn van 180 dagen inroepen indien een aandeelhouder het ontslag van een niet-functionerende bestuurder en/of commissaris wil agenderen. Deze 'hete aardappel' wordt nu doorgeschoven naar de volgende commissie en naar de wetgever.

Ondanks deze kritische noot, wil Eumedion het kabinet oproepen de herziene versie van de code te steunen en deze aan te wijzen als officiële gedragscode waarop de wettelijke pas-toe-of-leg-uit-regel van toepassing is.

Gerelateerde artikelen