EU publiceert lijst ‘high risk’ landen

Met ontoereikende ABC (Anti-Bribery & Corruption) en AML (Anti-Money Laundering)wetgeving.

De Europese Commissie heeft op 14 juli jl. een lijst gepubliceerd met landen buiten de EU die zij beschouwt als ‘high risk’, dat wil zeggen deze landen vertonen ‘strategische leemtes’ in hun ABC-wetgeving ( inclusief financiering van terroristische groeperingen) en de handhaving daarvan.
Deze lijst is een van de uitwerkingen van de vierde Anti-Witwasrichtlijn, 4MLD ofwel Fourth EU Money Laundering Directive.
 
Bedrijven en organisaties die compliant moeten zijn aan 4MLD moeten extra checks en voorzorgsmaatregelen nemen bij elke financiële transactie vanuit en naar de landen op de lijst. 
 
De Commissie merkt bij de lijst op dat Noord Korea herhaaldelijk in gebreke is gebleven met het aanpassen van de wetgeving volgens de daartoe gegeven aanwijzingen van de EU.
Daarentegen heeft Iran inmiddels hulp gevraagd heeft om het gevraagde Financial Action Task Force (FATF) actieplan op te stellen en te implementeren. De overige landen op de lijst – Afghanistan, Bosnië & Herzegovina, Guyana, Irak, Laos, Syrië, Oeganda, Vanuatu en Yemen – hebben ook aangekondigd een FATF-plan in voorbereiding te hebben.
 
De lijst wordt vanaf nu elke drie maanden bijgewerkt.

Gerelateerde artikelen