EU onderneemt snel actie

De Europese Unie komt sneller dan verwacht met acties om het financieel-economische tij te keren. Zo zal de Britse regering naar alle waarschijnlijkheid het btw-tarief verlagen van 17,5 naar 15 procent. Hierover bericht Het Financieele Dagblad.

De Europese Commissie komt woensdag met een eigen reddingsplan, boven op de plannen van de afzonderlijke lidstaten. Voorzitter José Barroso haalt daarbij volgens goed ingevoerde bronnen een reeks klimaat- en energiemaatregelen naar voren.

Barroso wil dat de Europese Investeringsbank (EIB) zes tot negen miljard aan leningen beschikbaar stelt, grotendeels bestemd voor duurzame projecten. Verder zet hij onder meer in op energiezuiniger maken van gebouwen en het verlagen van btw op groene producten.

Voor de noodlijdende auto-industrie is twee miljard euro EIB-geld beschikbaar, mits dat gebruikt wordt voor het milieuvriendelijker maken van auto’s. Vooruitlopend op die plannen maakte Portugal bekend 1.300 oplaadstations te gaan bouwen voor elektrische auto’s.

 

Nederland
Het Nederlandse kabinet voorziet door de crisis een begrotingstekort van twee procent of meer. Dit schrijft premier Jan Peter Balkenende in een brief aan de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag stond nog een overschot van 1,2 procent in de boeken.

Dit betekent dat de overheid rond de 19 miljard euro inboet. Deze ommezwaai moet vooral in lagere belastingopbrengsten zitten. Normaal wordt de begroting aangepast bij een dergelijk tekort, maar omdat het om tijdelijke noodmaatregelen gaat zal dit nu niet gebeuren. De lasten gaan niet omhoog en de uitgaven blijven gelijk. Balkenende waarschuwt wel voor hogere pensioenpremies.

 

Afschrijven
Het bedrijfsleven houdt ongeveer twee miljard euro meer in kas omdat het versneld mag afschrijven op het grootste deel van de activa. De tweede schijf (tot 200.000 euro winst) voor het midden- en kleinbedrijf wordt verlaagd van 23 naar 20 procent. Voor werktijdverkorting staat nu euro 200 miljoen euro ingeboekt.

Gerelateerde artikelen