EU-ministers van Financiën keuren vier herstelplannen goed

De EU-ministers van Financiën hebben opnieuw enkele herstelplannen van lidstaten goedgekeurd.

Kroatië, Slovenië, Cyprus en Litouwen kunnen binnenkort aan de slag met hun nationale investerings- en hervormingsplannen die moeten helpen economisch sneller en sterker uit de coronacrisis te komen. De EU-ministers van Financiën hebben de herstelplannen van de vier lidstaten, in totaal 12,2 miljard euro aan subsidies en leningen, goedgekeurd tijdens een videovergadering. Eerder deze maand kregen twaalf EU-landen, waaronder Italië, Duitsland en Frankrijk, voor een totaalbedrag van ruim 392 miljard al groen licht.

De vier plannen waren al goedgekeurd door de Europese Commissie, maar zonder het fiat van de ministers van Financiën wordt de steun uit het tijdelijke coronaherstelfonds niet betaald. In het fonds zit 672,5 miljard euro, waarvan 312,5 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan gunstige leningen. De uitbetaling gaat in delen, te beginnen met 13 procent voorfinanciering van projecten dit jaar.

Kroatië ontvangt 6,3 miljard euro aan subsidies. Daarmee is het land gezien de omvang van zijn economie volgens de commissie relatief de grootste ontvanger van de Europese coronasteun. In absolute bedragen is dat Italië, dat de beschikking krijgt over 191,5 miljard euro, waarvan 68,9 miljard aan subsidies.

Sinds april hebben 25 lidstaten hun herstelplannen in Brussel ingeleverd. Daarin geven ze aan waar zij het geld, waar ze volgens een bepaalde verdeelsleutel recht op hebben, in zullen investeren. Er is afgesproken dat ten minste 37 procent aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en 20 procent aan digitalisering. Verder moeten de landen allerlei hervormingen doorvoeren om hun economieën te versterken, zoals aanpassingen in het belastingstelsel of op de arbeidsmarkt.

Na de zomer wordt geoordeeld over de andere ingediende herstelplannen. Twee ervan (die van Ierland en Tsjechië) zijn al goedgekeurd door de commissie maar nog niet door de ministers, de andere zeven worden momenteel door het dagelijks EU-bestuur geanalyseerd. Vooral die van Hongarije en Polen liggen onder een vergrootglas.

De commissie is naar verluidt niet gerust op anticorruptiemaatregelen in het Hongaarse plan, die moeten garanderen dat het EU-geld op de juiste plekken terechtkomt. Hongarije kan 7 miljard euro aan subsidies uit het herstelfonds krijgen. Over Polen bestaan eveneens rechtsstaatszorgen, maar ook zou het land niet voldoen aan de klimaatdoelen. Voor Polen gaat het om aanzienlijke bedragen: 24 miljard euro aan subsidies en 12 miljard aan leningen.

Nederland en Bulgarije zijn de enige landen die nog geen herstelplan hebben ingediend. Den Haag wil wachten tot er een nieuwe regering is.

Gerelateerde artikelen