EU kan voorzet IASB zo inkoppen

De onlangs door de IASB gepubliceerde IFRS SME-standaard biedt nadrukkelijk kansen voor administratieve lastenverlichting in Nederland en Europa, aldus Cees van Geffen, Ralph ter Hoeven en Dingeman Manschot van Deloitte.

De onlangs door de International Accounting Standards Board (IASB) gepubliceerde bundel met boekhoudregels voor Small and medium enterprises (SME’s) biedt nadrukkelijk kansen voor administratieve lastenverlichting in Nederland en Europa.

Deze bundel,’IFRS for SMEs’, is bedoeld voor de grote groep bedrijven die geen beursnotering heeft en ook niet anderszins van openbaar belang zijn. In tegenstelling tot de gewone ‘full IFRS’-regels die meer dan 2800 pagina’s beslaan, telt hij dan ook maar 230 bladzijden.

Los van de omvang kent de bundel vele vereenvoudigingen ten opzichte van full IFRS. Zoals de verwerking van de bij overnames betaalde goodwill. Full IFRS vereist dat een onderneming jaarlijks een complexe waarderingstest uitvoert. Volgens ‘IFRS for SMEs’ kun je gewoon afschrijven in 10 jaar; een praktijk die we ook onder de Nederlandse boekhoudregels (Dutch GAAP) kennen.

‘IFRS for SMEs’ kan een aantrekkelijke optie zijn voor Nederlandse ondernemingen. Op dit moment moeten Nederlandse niet-beursgenoteerde bedrijven de jaarrekening opstellen volgens Dutch GAAP. Het enige alternatief is een vrijwillige keuze om de jaarrekening op te stellen op basis van full IFRS. Voor Nederlandse ondernemingen die internationaal opereren of deel uitmaken van een internationale groep, kan het gebruik van full IFRS soms nodig zijn of afgedwongen worden. Daarbij moeten zij thans de nadelen van full IFRS, waaronder hogere administratieve lasten, voor lief nemen.

De nieuwe bundel ‘IFRS for SMEs’ biedt een kans om deze lasten te verlagen. ‘IFRS for SMEs’ is een tussenweg tussen Dutch GAAP en full IFRS. In diverse situaties gaat full IFRS veel te ver, deze zijn immers geschreven voor beursfondsen, terwijl Dutch GAAP onpraktisch is in het internationale handelsverkeer.

Nederlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen zouden daarom de mogelijkheid hebben om vrijwillig ‘IFRS for SMEs’ toe te passen. Daarvoor behoeft niet gewacht te worden op de Europese wetgever. De Nederlandse wetgever kan nu alvast in de wet opnemen dat ‘IFRS for SMEs’ toegepast mag worden door niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Dat neemt niet weg dat ook de Europese wetgever een kans heeft om de administratieve lasten binnen Europa te verlagen. Het uiteindelijke succes van ‘IFRS for SMEs’ zal namelijk sterk afhangen of het ook wereldwijd kan worden toegepast. Administratieve lasten van internationale concerns zullen zeker verminderen als alle lokale jaarrekeningen op dezelfde basis kunnen worden opgesteld en er in de consolidatie geen of weinig aanpassingen hoeven te worden gemaakt.

Hier ligt dus ook een schone taak voor de Europese Unie. Als de 27 EU-lidstaten ‘IFRS for SMEs’ toestaan, is dat een belangrijk signaal naar de andere economische machtsblokken in de wereld. Bovendien zal het de interne Europese markt aantrekkelijker en concurrerender maken. En was dat niet de belangrijkste doelstelling van de EU-top in Lissabon van alweer bijna 10 jaar geleden? Deze voorzet van de IASB hoeft dus alleen nog maar te worden ingekopt!

C. van Geffen, R. ter Hoeven en D. Manschot zijn verbonden aan de vaktechnische afdeling van Deloitte Accountants.

Copyright (c) Het Financieele Dagblad, 2009. www.fd.nl

Gerelateerde artikelen