EU akkoord over bescherming bedrijfsgeheim

Europese ondernemingen krijgen een betere bescherming tegen de openbaarmaking van hun bedrijfsgeheimen. Tijdelijk EU-voorzitter Luxemburg heeft dinsdag een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over de omgang met onrechtmatig verkregen vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Nu bestaan er nog veel verschillende definities, maar de partijen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke omschrijving van wat een bedrijfsgeheim behelst. De Europese richtlijn hierover moet mensen die dergelijke informatie willen publiceren afschrikken.

De bescherming geldt niet alleen voor technologische kennis, maar ook voor commerciële klantengegevens, businessplannen en marktonderzoek en -strategieën. EU-lidstaten moeten zorgen voor procedures waarmee gedupeerde bedrijven hun recht kunnen halen en compensatie kunnen krijgen. Claims moeten wel binnen zes jaar worden ingediend.

Klokkenluiders die in ‘goed vertrouwen’ en ‘in het publieke belang’ handelen, krijgen ook bescherming. En onderzoeksjournalisten die vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, mogen hun bronnen geheim houden.

‘Het nieuwe instrument zal juridische duidelijkheid en een gelijk speelveld voor alle Europese bedrijven geven’, aldus de Luxemburgse minister Etienne Schneider.

De Europese Commissie kwam twee jaar geleden met voorstellen om regels over bedrijfsgeheimen gelijk te trekken. Het Europees Parlement stemt volgend jaar over het nu bereikte akkoord.

Een op de vijf bedrijven is de afgelopen tien jaar slachtoffer geweest van ten minste één poging om bedrijfsgeheimen te ontfutselen, zo bleek twee jaar geleden uit onderzoek.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen