ESMA publiceert richtlijn investeren in duurzame bedrijven

Waakhond stelt eis aan fondsinvesteringen in groene bedrijven

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot de namen van fondsen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen bevatten. Deze richtlijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de namen van fondsen eerlijk, duidelijk en niet-misleidend zijn voor investeerders. Het doel van deze richtlijnen is om het risico van ‘greenwashing’ te verminderen, waarbij fondsen mogelijk onterecht als groen of sociaal duurzaam worden bestempeld.

  • ESMA publiceert richtlijnen ter voorkoming van ‘greenwashing’.
  • Naleving van investeringsdrempel van 80% vereist voor ESG-fondsen.
  • Financiële instellingen moeten ESMA-richtlijnen implementeren voor fondsnamen.

Deze ontwikkeling is relevant voor bedrijven die (actief) investeren in groene bedrijven, aangezien het naleven van deze richtlijnen een impact kan hebben op fondsen en investeringsstrategieën. ESMA benadrukt het belang van transparantie en eerlijkheid in de financiële sector en deze richtlijnen zijn een stap in die richting. Nederlandse fondsen en fondsaanbieders worden niet specifiek genoemd in het rapport. De richtlijnen gelden in alle EU-lidstaten en zijn bedoeld om consistentie en transparantie te bevorderen in de hele Europese Unie op het gebied van investeringen in groene bedrijven.

Bestaande regelgeving

De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande regelgeving zoals de AIFMD en de UCITS-richtlijn en zijn bedoeld om de transparantie en nauwkeurigheid van fondsnamen te verbeteren. Fondsen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen in hun naam gebruiken, moeten voldoen aan specifieke criteria, waaronder een investeringsdrempel van 80% en bepaalde uitsluitingen.

Volgens eur.lex.europa.eu/legal is de Alternatieve Beleggingsinstellingen Beheerders Richtlijn (AIFMID) EU-regelgeving die van toepassing is op in de EU geregistreerde alternatieve beleggingsfondsen, zoals hedgefondsen, private equity-fondsen en vastgoedfondsen. Het doel is om investeerders te beschermen en systeemrisico te verminderen door normen vast te stellen voor marketing, beloning, risicobewaking en rapportage.

De Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS-richtlijn) EU-regelgeving die betrekking heeft op bepaalde beleggingsfondsen. UCITS-fondsen worden beschouwd als veilige en goed gereguleerde beleggingen en zijn populair bij beleggers die in heel Europa willen investeren.

Aanbevelingen

  1. Fondsen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen in hun naam gebruiken, moeten voldoen aan een investeringsdrempel van 80% en bepaalde uitsluitingen, zoals vastgesteld in de richtlijnen.
  2. Competente autoriteiten en financiële marktdeelnemers moeten zich inspannen om te voldoen aan deze richtlijnen en deze op te nemen in hun nationale wettelijke en/of toezichtkaders.
  3. Het is essentieel dat financiële instellingen en asset managers de criteria en verplichtingen met betrekking tot de fondsnamen begrijpen en implementeren om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en het vertrouwen van investeerders te behouden. [Artikel gaat verder na de advertentie voor CFO Day 2024]

De waardeketen is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe reageert jouw bedrijf op onzekerheid? Ontdek het in de rondetafelsessie ‘Hoe sterk is jouw waardeketen?’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei. Verken strategieën om risico’s te beheersen en je voor te bereiden op onverwachte gebeurtenissen. Meld je nu aan voor CFO Day en bezoek de sessie.

Voorbeeld ‘Duurzaam Groei Fonds’

Een voorbeeld van een fondsnaam dat voldoet aan de ESMA-richtlijnen zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “Duurzaam Groei Fonds”. Dit fonds investeert minimaal 80% van zijn portefeuille in duurzame bedrijven en houdt zich aan specifieke ESG-criteria en uitsluitingen zoals voorgeschreven in de richtlijnen. Het is belangrijk dat fondsen hun naamgeving zorgvuldig overwegen en ervoor zorgen dat deze in lijn is met de ESMA-richtlijnen om groenwassen te voorkomen en de integriteit van de markt te waarborgen.

Gerelateerde artikelen