ESG rapportage en de rol van financial control

AFM gaat onderzoek doen naar ESG rapportage richting beleggers en investeerders

Uit een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse particuliere beleggers duurzaamheid laat meewegen bij hun beleggingsbeslissingen. Echter, de informatie over de duurzaamheid van beleggingsfondsen blijkt niet altijd even goed vindbaar te zijn, volgens het onderzoek onder honderden beleggers van de AFM. Daarover schrijft het ANP deze ochtend.

  • AFM gaat onderzoek doen naar ESG communicatie van bedrijven richting beleggers en investeerders
  • financial control moet samenwerken met management en andere belanghebbenden
  • beleggers baseren beslissingen op verschillende soorten informatie

Bijna 40 procent van de ondervraagde beleggers gaf aan soms te letten op de duurzaamheid van hun beleggingen, terwijl ruim 10 procent aangaf altijd rekening te houden met duurzaamheidsaspecten bij het beleggen.

Beleggers hebben verschillende soorten informatie

Duurzaamheidsbewuste beleggers vertrouwen vaak op de naam van een aandeel, obligatie of beleggingsfonds om te bepalen of de belegging duurzaam genoeg is. Een kleiner percentage baseert zich op de website van het desbetreffende fonds of bedrijf, of andere documenten zoals prospectussen en duurzaamheids- of jaarverslagen. Interessant is dat de AFM eerder op basis van eigen onderzoek concludeerde dat de namen van beleggingsfondsen juist geen betrouwbare graadmeter zijn voor hun duurzaamheid.

Beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie (EU) zijn sinds kort verplicht om een ESG-rapportage te publiceren. Deze rapportage behandelt drie belangrijke duurzame aspecten van het functioneren van een bedrijf:

  1. Milieu (Environment): Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage van bedrijven op het gebied van milieu-uitdagingen. Denk aan duurzaamheid, energiegebruik, klimaatverandering, afvalvermindering en CO₂-uitstoot.
  2. Maatschappij (Social): Bedrijven hebben een belangrijke rol binnen de maatschappij, zoals werkgelegenheid creëren en producten ontwikkelen. Ze moeten hun beleid aanpassen op punten van mensenrechten en werkomstandigheden.
  3. Goede ondernemingsstructuur (Corporate Governance): Dit houdt in hoe de verschillende organen binnen een onderneming (aandeelhouders, bestuur en Raad van Commissarissen) zich tot elkaar verhouden.

De ESG-rapportage stimuleert bedrijven om een evenwicht te vinden tussen financiële resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Beleggers kunnen deze informatie gebruiken voor hun lange termijn beleggingsvisie. Vanaf boekjaar 2026 moeten ook beursgenoteerde mkb-ondernemingen een ESG-rapportage opnemen, en vanaf boekjaar 2027 kunnen ondernemingen van buiten de EU ook verplicht zijn om dit te doen. Het niet voldoen aan ESG-verplichtingen kan leiden tot boetes, reputatieschade en beperkte toegang tot kapitaal. Het is dus van groot belang voor bedrijven om hieraan te voldoen.

Gerelateerde artikelen