Er was eens… een financieel manager die zakelijk succes boekte met storytelling

Iedereen is opgegroeid met verhalen. Van een verhaaltje van Annie M.G. Smit voor het slapen gaan, tot de spannende avonturen van Pinkeltje, die we stiekem met een zaklamp ver na bedtijd onder de dekens lazen. Verhalen zijn alledaags en overal. Echter, verhalen zijn niet alleen geschreven ter vermaak. Zij vormen ook een belangrijk middel om bedrijfsinformatie te delen.

James Richardson, business analytics strategist bij Qlik legt uit waarom het vertellen van verhalen, ook wel storytelling genoemd, door financiële managers serieus genomen moet worden. Het is immers een belangrijk middel voor het bedrijfsleven om de juiste beslissingen te nemen.
Richardson: “Verhalen spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse leven om ons te informeren over de zaken die gaande zijn in de wereld. Het ene verhaal is emotioneel, het andere verhaal zakelijk, maar ze hebben beiden het doel om een bepaalde boodschap over te brengen of om tot een bepaalde actie over te gaan.” 
Ook in de financiële wereld speelt storytelling een belangrijke rol, maar dit wordt nog niet door iedereen erkend. Richardson heeft hier een verklaring voor: “De jarenlange associatie van verhalen met vermaak als doel, heeft ertoe bijgedragen dat storytelling binnen het bedrijfsleven als een buzzword gezien wordt. Ook ontstaat er bij het delen van verhalen van de een naar de ander vaak ruis. Zaken kunnen bij de ontvanger anders geïnterpreteerd worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit doet afbreuk aan de betrouwbaarheid van het verhaal en maakt dat managers vaak terughoudend zijn om storytelling in te zetten als strategisch middel bij besluitvorming.”
 
Datadriven storytelling
Wie verhalen baseert op feiten, en die feiten ook inzichtelijk maakt voor de ontvanger, heeft een krachtig middel in handen voor de groei en ontwikkeling van zijn bedrijf. Richardson: “Financiële instellingen verzamelen steeds meer data over hun processen, klanten en prestaties. Deze data vormen een belangrijke bron voor verhalen over de prestaties van een bedrijf. Nauwkeurige data-analyses verschaffen inzicht in de ontwikkelingen van een bedrijf. Met behulp van data kunnen managers aan hun organisatie en relaties het verhaal achter bepaalde successen vertellen. Een goede manager weet tot de kern te komen van dit verhaal en kan zo achterhalen waar verbeteringen en efficiëntieslagen doorgevoerd moeten worden.” 
Het opdoen van de bedrijfsinzichten uit data en het leggen van relaties tussen data is een kunst. Alleen ben je er daarmee nog niet. Deze bevindingen dienen ook met collega’s en andere besluitvormers gedeeld en begrepen te worden.”
Zelf zien, is geloven
Richardson: “Ook al heb je als manager de intentie om het beste verhaal in de wereld puur feitelijk te delen, we zijn en blijven mensen. Er zullen toch altijd bepaalde emoties of vooroordelen een rol spelen die het verhaal beïnvloeden. Zijn het niet de eigen emoties of eerdere ervaringen die een rol spelen, dan zijn het wel de vooroordelen of gevoelens van degene die het verhaal aanhoren die een andere interpretatie kunnen veroorzaken.” 
Toch is het mogelijk om de bedrijfsinzichten te presenteren zonder ruis of interpretatieverschillen. Richardson: “Wanneer een financieel manager zeker wil zijn dat het verhaal op dezelfde manier verteld en begrepen wordt, dient hij iedereen binnen de organisatie zelf inzicht te verschaffen in de data die aan het verhaal ten grondslag liggen. Daarmee doel ik niet op een linkje naar onoverzichtelijke en uitvoerige Excel-rapportages ter naslag. Nee, data dient realtime op zo’n manier gepresenteerd en toegankelijk gemaakt te worden, zodat iedereen in staat is om verbanden te leggen en door het volgen van de data het verhaal op zijn beurt weer kan navertellen.” 

Visual Analytics
Visueel vormgegeven data, bijvoorbeeld in de vorm van grafieken, geven meer inzicht dan uitvoerige spreadsheets met cijferseries. Bij een grafiek kan men in een oogopslag zien waar pieken en dalen zitten. Om het verhaal compleet te krijgen is het belangrijk om te achterhalen hoe deze ontwikkelingen verklaard kunnen worden. “Dat kan met behulp van visual analytics,” aldus Richardson. Bij visual analytics wordt de beschikbare data verzameld en beschikbaar gemaakt in een eenvoudig te gebruiken dashboard. Hierbinnen kunnen de gebruikers zelf interactief door de data klikken, zodat de verklaring voor een piek blootgelegd kan worden. Dit nodigt ook uit om vragen en vervolgvragen te stellen, zodat men gezamenlijk steeds dichter bij de kern van het verhaal komt. 
Richardson: “Belangrijke inzichten over de prestaties van de organisatie worden alleen zichtbaar wanneer alle data daadwerkelijk vanuit verschillende invalshoeken bekeken en begrepen wordt. Pas dan wordt iedereen uitgenodigd om door te vragen en samen verder te zoeken naar oplossingen die de business vooruit helpen. Beslissingen die men samen maakt, worden vaak ook beter gedragen door de organisatie.” 
Kortom, wil je als bedrijf ‘nog lang en gelukkig leven’, benut dan de kansen die big data biedt. Maak deze data met behulp van visual analytics goed toegankelijk en inzichtelijk. Dit helpt namelijk om feitelijke, datagedreven inzichten op te doen. Zo kunnen de juiste besluiten gemaakt worden waar het bedrijf van profiteert. Richardson: “Sprookjes zijn leuk voor het slapen gaan, maar de geloofwaardigheid hiervan is maar beperkt houdbaar. Een manager die besluiten maakt op basis van feiten en zijn team aan zijn zijde heeft staat hierbij, die leeft pas lang en gelukkig.”
 
Wilt u de mogelijkheden van Big Data & Analytics ontdekken? Zoekt u een praktische cursus over Big Data speciaal voor financials? Volg de training Big Data & Analytics en ontvang de tools en inzichten om de kwaliteit van uw rapportages en adviezen te optimaliseren. Meld u direct aan.

Gerelateerde artikelen