Enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij

Als de geconsolideerde jaarrekening, waarin de jaarrekening van de moedermaatschappij is begrepen, volgens de eisen van de wet is opgesteld, mag de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de moedermaatschappij op een vereenvoudigde wijze worden opgesteld (artikel 402 Boek 2 BW).

Daarin hoeft alleen het resultaat van de deelnemingen afzonderlijk te worden opgenomen. Daardoor kan er een winst- en verliesrekening ontstaan van slechts twee regels, namelijk ‘resultaat deelnemingen’ en ‘resultaat van de moedermaatschappij’.

In de praktijk worden concerns vaak bestuurd door een holding die geen eigen inkomsten heeft, maar wel kosten. Indien concernkosten niet worden doorberekend aan concernonderdelen, kan dit tot gevolg hebben dat de kosten van het concernapparaat in een afzonderlijke post in de enkelvoudige winst- en verliesrekening tot uitdrukking komen.

Dit effect kan worden voorkomen door de kosten van de holding in verband met bewezen diensten aan de deelnemingen in rekening te brengen. In de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening moet overigens worden gemeld dat artikel 402 is toegepast.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverlag ism KPMG

Gerelateerde artikelen