Engelse Limited nu officieel gelijkgesteld aan BV

fallback
Het Europese Hof van Justitie heeft zich vandaag uitgesproken voor vrije vestiging van de snel en eenvoudig op te richten Engelse Limited in Nederland. Iedere ondernemer kan vanaf nu een Limited inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder 18.000 euro stamkapitaal en zonder publicatieplicht zoals bij de Nederlandse BV. Ook is het niet noodzakelijk dat er zakelijke activiteiten in Engeland zijn. De vraag was voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie door de kantonrechter in Amsterdam.

De rechter deed dit naar aanleiding van een proefproces dat was aangespannen door de Kamer van Koophandel in Amsterdam en uitgelokt door het Haags Juristen College. Het arrest in deze Inspire Art-zaak bekrachtigt de huidige inschrijving van zo’n drieduizend Limiteds in Nederland en zal naar verwachting de oprichting van nog eens duizenden Limiteds tot gevolg hebben. Het Europese Hof van Justitie heeft met deze uitspraak een einde gemaakt aan de rechtsonzekerheid die ontstond met de invoering van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen in 1997. Ook Nederlandse ondernemers kunnen nu makkelijker bepalen naar welk recht zij hun vennootschappen oprichten. De verwachting is dat de Engelse Limited een serieus alternatief zal vormen voor de BV en voor vergelijkbare rechtsvormen als de GmbH en SARL.

Tot nu toe aanvaardde Nederland de Engelse rechtspersoon al wel, ook wanneer er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Engeland. Maar de overheid verplichtte Engelse Limiteds 18.000 euro te storten bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de jaarcijfers te publiceren, de eisen die ook aan Nederlandse BV’s wordt gesteld. Volgens het Haags Juristen College is dit in strijd met het beginsel van vrije vestiging (artikel 43 en 48 nieuw van het EG-verdrag). Deze vennootschapspraktijk richt namelijk veel Limiteds op voor kleine en middelgrote ondernemers. Ondernemers die geen tijd of geld hebben voor een BV en terugschrikken voor de hoge kapitaaleis, hoge notariskosten, de publicatieplicht en het antecedentenonderzoek. De belangrijkste reden voor de kapitaaleis opgenomen in de wet uit 1997 is volgens de Kamer van Koophandel de bescherming van eventuele schuldeisers.

Volgens het Haags Juristen College biedt de kapitaaleis in de praktijk echter meestal geen zekerheid. Maar intussen zorgt de eis er volgens het Haags Juristen College wel voor dat het de vrije vestiging van Limiteds in Nederland bemoeilijkt en ze dus discrimineert. De uitspraak in de Inspire Art-zaak staat niet op zichzelf. Twee keer eerder oordeelde het hof in dezelfde lijn. Zo bepaalde het Hof eind 2002 in de Überseering-zaak dat ook de Duitse overheid buitenlandse vennootschappen uit de Europese Unie zonder beperking moet erkennen. De Duitse wetgever eiste voordien van ‘formeel’ buitenlandse vennootschappen dat zij zich voor registratie van een Duitse vestiging zelfs opnieuw naar Duits recht zouden oprichten.

Het belang van de Inspire Art-zaak is groot. Dat bleek wel uit het grote aantal interventies dat de lidstaten bij het Hof indienden. Waar de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk pleitten voor erkenning van de Limited zonder aanvullende voorwaarden, nam Nederland een tweeslachtige houding in. In de Überseering-zaak koos Nederland namelijk voor vrije vestiging. In het geval van de Limited echter lijkt Nederland deze rechtsvorm te willen hinderen met een kapitaaleis en publicatieplicht. Met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is daaraan een einde gekomen. Nederland zal de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen nu moeten afschaffen of herzien. Voor de omzetderving waar deze wet toe heeft geleid gaat het Haags Juristen College een schadeclaim indienen bij de Nederlandse staat. Engelse Limited nu officieel gelijkgesteld aan de Nederlandse BV Haags Juristen College verwacht flinke stijging aantal Limiteds.

‘Met dit arrest heeft het Hof politiek Den Haag wederom bij de Europese les gehouden.’ Aan het woord is Toine Manders van het Haags Juristen College over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Inspire Art-zaak. Het Haags Juristen College lokte dit proefproces uit. Dankzij deze uitspraak kan vanaf nu iedere ondernemer een Engelse Limited inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder 18.000 euro stamkapitaal te hoeven storten en zonder publicatieplicht zoals bij de Nederlandse BV. ‘Het is al de tweede keer deze maand dat de Nederlandse overheid op het Europese matje wordt geroepen. Eerder deze maand betekende een arrest van het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse fiscus 1,6 miljard euro belasting onterecht had geïnd. Nederlandse bedrijven mochten van de fiscus tot nu toe alleen rente en andere kosten aftrekken voor dochterbedrijven in Nederland.

Het Hof bepaalde in dit geval ook dat de vrijheid van vestiging in het geding was. De aftrek geldt nu ook voor dochters in de Europese Unie’. De BV is voor veel Nederlanders een bekend fenomeen. Maar gaan Nederlandse bedrijven na de uitspraak van het Hof nu massaal zaken doen vanuit Limiteds in plaats van BV’s? Manders: ‘Ik denk dat het veel meer zal gebeuren dat Nederlandse ondernemers de Limited als rechtsvorm kiezen. In Nederland hebben we ongeveer een half miljoen BV’s en slechts drieduizend Limiteds. Ik neem dan ook aan dat het aantal Limiteds flink zal stijgen’. Maar is een Engelse Limited net zo betrouwbaar als de Nederlandse BV? Manders is er duidelijk over: ‘Ja. Het gaat er om of de mens achter de BV of Limited te vertrouwen is. Veel mensen denken dat het gestorte stamkapitaal van 18.000 euro borg staat voor betaling van eventuele schulden.

Maar ga er maar van uit dat in geval van een faillissement dit bedrag op is als de curator, de fiscus en het GAK langs zijn geweest om hun schulden op te eisen. Dan kun je als schuldeiser alsnog naar je geld fluiten.’ Komt het belastinggeld van een Limited automatisch ten goede aan de Engelse overheid? Manders: ‘Het is een misverstand te denken dat een vennootschap wordt belast in het land waar hij wordt opgericht. Dan zou iedereen wel zijn vennootschap oprichten op Cyprus. Een vennootschap is in principe belastingplichtig in het land waar het management plaatsvindt. Is dit in Nederland, dan is de vennootschap in Nederland belastingplichtig. In veel gevallen is het voor een ondernemer dan ook interessant om het management te verplaatsen naar een land waar het belastingklimaat gunstiger is dan in Nederland’.

Het Haags Juristen College heeft hiervoor een aantal diensten ontwikkeld dat er voor zorgt dat ondernemers een aantal belastingen kunnen ontwijken. Hij vervolgt: ‘De belasting op inkomsten uit dividend, uit de verkoop van aandelen, uit vermogen en ook successierechten kunnen we hiermee in de meeste gevallen geheel ontwijken. Bij veel ondernemers kunnen we ook de vennootschapswinst verleggen waardoor zij een deel van de vennootschapsbelasting ontwijken. We zorgen er voor dat we de ondernemingsstructuur van onze cliënten zo organiseren dat zij zo min mogelijk belasting betalen. Cliënten hoeven daarvoor geen enkele belastingwet te overtreden. In plaats daarvan maken ze gebruik van de mazen in de belastingwetgeving, binnen de grenzen van de wet’. Het lijkt erop dat het Haags Juristen College er een sport van maakt om de overheid dwars te zitten. Ze richten Limiteds op voor kleine en middelgrote ondernemers die geen tijd of geld hebben voor een BV en terugschrikken voor de kapitaaleis, de hoge notariskosten, het antecedentenonderzoek en de publicatieplicht in Nederland.

Ze helpen ondernemers zo min mogelijk belasting te betalen. En in de periode 1984-1996 stonden ze cliënten bij die niet in militaire dienst wilden. Waar komt die tegendraadsheid vandaan? Manders: ‘In al deze gevallen beschermen we burgers tegen de grijpgrage overheid. We zijn op zoek naar de mazen in de wet en adviseren cliënten hoe ze daar gebruik van kunnen maken. We doen dat op twee locaties: vanuit ons hoofdkantoor op Cyprus waar acht mensen actief zijn en vanuit onze vestiging in Den Haag met zes medewerkers’. Zijn persoonlijke drijfveer daarbij is de libertarische gedachte. ‘De overheid is de grootste bedreiging voor de burger. Ze nemen je eigendom af onder bedreiging van geweld, zonder dat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt. Belasting is dus gelegaliseerde roof,’ aldus Manders die ook actief is als voorzitter van de Libertarische Partij. ‘En zolang aan dit onrecht geen einde gemaakt is, sta ik mijn cliënten bij in hun streven om zo min mogelijk belasting te betalen’.

‘Wachttijd en stortingseis zijn voor ons de belangrijkste redenen’. Haagse ondernemer verkiest Engelse Limited boven Nederlandse BV. Vanaf vandaag kan iedere ondernemer een Engelse Limited inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder hoofdelijke aansprakelijkheid en zonder 18.000 euro stamkapitaal te storten en publicatieplicht te hebben zoals bij de Nederlandse BV. Dit is het gevolg van de uitspraak die het Europese Hof van Justitie vandaag deed in de Inspire Art-zaak. Tot nu toe aanvaardde Nederland de Engelse rechtspersoon al wel, ook wanneer er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden in Engeland. De heer M.H.A. Keijzer uit Den Haag runt samen met zijn zoon een groothandel in uurwerken. Deze groothandel hebben zij ondergebracht in een Limited. En ze staan op het punt een detailhandel in uurwerken en bijouterieën en een detailhandel in goud en zilver onder te brengen in een tweede Limited. Hij legt uit waarom zij gekozen hebben voor deze rechtsvorm.

En waarom zij dit regelen via het Haags Juristen College. Keijzer: ‘We hadden niet veel tijd. Naast de stortingseis was de wachttijd voor ons dan ook de belangrijkste reden om niet te kiezen voor de BV als rechtsvorm voor onze activiteiten.’ Een Limited kan vrij snel worden opgericht. Binnen twee weken wordt aan de Limited rechtspersoonlijkheid verleend en ingeschreven in het Britse handelsregister. De bedrijfsactiviteiten kunnen dan al van start gaan. Vervolgens moet de Limited dan nog wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Dat neemt één a twee weken in beslag. Maar het kan sneller. Een ondernemer kan er ook voor kiezen om een nieuwe Limited ‘van de plank’ te kopen.

Daarmee kan hij dezelfde dag al werken, en ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan op diezelfde dag gerealiseerd worden. De ervaring van de heer Keijzer is dat in het internationale zakenleven de eigenaar van een BV dikwijls meer moet uitleggen dan iemand die vanuit een Limited handelt. ‘Wij importeren horloges. Dat betekent dat we veel zaken doen met bedrijven uit Hong Kong. En die zijn natuurlijk heel bekend met het fenomeen Limited. Als je daar met een BV op de proppen komt, zullen ze je eerder gek aankijken.

Maar ook in de contacten met Nederlandse bedrijven komen er eigenlijk nooit vragen over’. Voordat de heer Keijzer een Limited oprichtte wilde hij zeker weten dat dit mogelijk was volgens de Nederlandse wetgeving. Keijzer: ‘We hebben in onze afweging verder ook gelet op de fiscale mogelijkheden die de verschillende oplossingen boden. We hebben daarbij meerdere aanbieders op dit terrein vergeleken. We hadden veruit het meeste vertrouwen in het Haags Juristen College. Ze volgen de Europese wetgeving en komen goed beslagen ten ijs’.

Gerelateerde artikelen