Energiebedrijven hebben moeite met opstellen nota’s

fallback
Energiebedrijven klagen steen en been over wanbetalers en illegale stroomaftap. Voor eerlijke stroomverbruikers (u en ik dus) zou dit leiden tot een 10 euro duurdere stroomrekening. Wellicht bestaat de energierekening echter ook voor een fors deel uit lasten door een gebrekkig creditmanagement. Want energiebedrijven worstelen behoorlijk met hun facturen.

In de afgelopen maand haalde ‘de energiemarkt’ vaker dan de energiebedrijven lief is de krantenkolommen. Vooral de moeilijkheden bij het innen van rekeningen blijkt een fors vraagstuk. Zo liet de koepelorganisatie van energiebedrijven – EnergieNed – weten dat energiebedrijven maandelijks meer dan 15.000 fouten maken bij de eindafrekeningen van verhuizende klanten. Niet alleen particulieren hebben echter te maken met onjuiste rekeningen. MKB Nederland schreef een officiële brief aan de Tweede Kamer met de boodschap dat vijf procent van de energiefacturen niet juist is. Dat lijkt nog een optimistisch percentage: uit een recente steekproef van Vakcentrum Levensmiddelen onder supermarkten blijkt dat maar liefst 40% van de facturen van energieleveranciers een fout bevatte. Martin Kloet van mkb-adviesorganisatie Energiecentrum liet onlangs in Het Financieele Dagblad weten dat energiebedrijven zélf bevestigen dat dit een reëel percentage is. Volgens hem zijn de fouten vooral het gevolg van niet optimaal op elkaar aansluitende systemen van de verschillende bedrijfsonderdelen van energiebedrijven. Saillant is dat dit in het algemeen leidt tot te hoge facturen, die ook nog eens ‘klakkeloos betaald worden’.
Energiebedrijven zullen derhalve niet al te veel haast hebben om de problemen met de rekeningen snel op te lossen. Het is de vraag of de ‘eis’ die minister Brinkhorst stelde aan energiebedrijven om vóór 1 juli de administratie (voor rekeningen aan particulieren) op orde te hebben de energieleveranciers tot meer haast maant. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Gerelateerde artikelen