Energie-Nederland: “Overheid moet stijgende nettarieven dempen”

Netwerkkosten moeten omlaag

Waarschijnlijk wordt Sophie Hermans Minister van Klimaat en Groene Groei in het Kabinet Schoof. Onduidelijk is hoe de plannen in het regeerakkoord er concreet uit gaan zien. Reden voor FM.nl om drie vragen te stellen aan Energie-Nederland -de branchevereniging voor bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte.

1. FM.nl: Op hoe groot is het geschatte bedrag van de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie?

Energie-Nederland; “Wij zijn een brancheorganisatie en maken geen voorspellingen van verwachte kosten van de energietransitie. Reden hiervan is dat onze leden divers van aard zijn waardoor die vraag niet te beantwoorden is. Als je energieproducent of -leverancier bent bijvoorbeeld, dat maakt al een groot verschil. Daarnaast hebben wij geen kennis van financiële bedrijfsgegevens -mede omdat het mededingingsrecht dat niet toestaat. Er zijn recent wel rapportages verschenen die hierop ingaan, onder meer van adviesbureau Berenschot dat onderzoek deed in opdracht van Essent.”

Uit het onderzoekt blijkt dat de lange termijnverwachting voor zowel gas als elektriciteit relatief duur blijven, wat betekent dat de energierekeningen in 2035 net als in 2023 hoog zullen zijn. Belastingen voor woningen aangesloten op aardgas zullen toenemen, terwijl de belasting op elektriciteit juist zal dalen. Alle woningen zullen te maken krijgen met fors hogere netbeheerkosten, en woningen met zonnepanelen zullen lagere opbrengsten zien. Het vaste deel van de energierekening zal groter worden, waardoor energiebesparing minder loont, maar de energierekening wel robuuster wordt voor plotselinge prijsstijgingen. Minder dan 60% van de huishoudens zal in 2035 nog een cv-ketel hebben, en de verschillen tussen verwarmingstechnieken zullen toenemen. Duurzame verwarmingstechnieken zullen ook in 2035 tot de laagste energierekening leiden.

2. FM.nl: Welke investeringen ten behoeve van de transitie van het bedrijfsleven vergen de hoogste bedragen?

Energie-Nederland: “Energie-Nederland heeft daar zelf geen onderzoek naar gedaan maar anderen hebben die onderzoeken wel. Zo geeft onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) hier inzicht in.”

Renteverhogingen zorgen voor een aanzienlijke verslechtering van de businesscase voor hernieuwbare technologieën. Hierdoor neemt de druk op subsidies toe voor veel technologieën, wat het risico verhoogt dat de budgetten van de SDE++ (Nederlandse subsidieregeling) uitgeput raken. Dit kan de energietransitie vertragen, aangezien er met hetzelfde budget minder projecten gerealiseerd kunnen worden als de budgetten niet worden verhoogd.

De aantrekkelijkheid van investeringen in hernieuwbare energie neemt af, zelfs voor rendabele projecten zoals zonne- en windenergie. Dit kan ertoe leiden dat de sector minder kapitaal aantrekt, wat uiteindelijk resulteert in minder projecten en vertragingen in de transitie. Verdere renteverhogingen kunnen ervoor zorgen dat technologieën zoals wind- en zonne-energie opnieuw subsidies nodig hebben. Als deze technieken weer afhankelijk worden van subsidies, moeten ze ook aan de subsidieverplichtingen voldoen. De subsidies zijn gericht op de goedkoopste projecten, waardoor er minder ruimte is voor andere kosten, zoals het voldoen aan lokale eisen voor multifunctioneel ruimtegebruik.

Verlaging van de rentetarieven voor hernieuwbare energie kan helpen deze effecten te verminderen. Het waarborgen van ononderbroken investeringen in hernieuwbare energie kan verdere renteverhogingen in de toekomst beperken, aangezien de huidige renteverhogingen deels worden veroorzaakt door stijgende fossiele energieprijzen en inflatie. Blijven investeren in energietransitietechnologieën vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en daarmee de invloed op inflatie.

3. Welk verzoek heeft Energie Nederland aan de overheid als het gaat om de transitie voor grootgebruikers? 

Energie-Nederland; “Energie-Nederland heeft onlangs de oproep aan de overheid gedaan om de stijgende nettarieven te dempen door middelen van het Rijk vrij hiervoor te maken. Daarnaast heeft de overheid de belangrijke taak om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat de energietransitie plaats vindt. Als laatste is het niet kunnen krijgen van een elektriciteitsaansluiting een grote bottleneck voor grootgebruikers om te verduurzamen.“

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Gerelateerde artikelen