Energie-intensieve bedrijven massaal in het rood

Aanpassen is amper mogelijk vanwege contracten met klanten en leveranciers.

Een kwart van de ondernemers in de energie-intensieve sector verwacht dit jaar al serieus verlies te draaien als gevolg van de extreem gestegen energieprijzen. Volgend jaar loopt dat aantal verder op. Hiervoor waarschuwen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van een flitspeiling. 

Het gaat dan om bedrijven die veel stroom nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, zoals drukkers en wasserijen, metaal- en glastuinbouwbedrijven, (industriële) bakkers, steenbakkers, chemische bedrijven en fabrikanten van producten zoals kunststof en papier, schadeherstelbedrijven en slagers. De werkgeversorganisaties deden een rondvraag onder 722 van hen.

Uit deze rondvraag blijkt dat een derde van deze ondernemers inmiddels drie tot acht keer zoveel betaalt voor elektriciteit ten opzichte van vorig jaar. Veruit de meeste bedrijven kunnen de gestegen kosten niet of nauwelijks doorberekenen, omdat ze zich niet uit de markt willen prijzen. Zo zijn ze bijvoorbeeld gebonden aan langlopende contracten of krijgen ze hun prijzen opgelegd door hun opdrachtgever.

Van de ondervraagde ondernemers verwacht een derde volgend jaar in de rode cijfers te duiken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland op basis van de rondvraag. Bij een aantal zullen de tekorten zwaar zijn.

In totaal heeft 65 procent van de ondervraagde ondernemers een variabel of aflopend contract en wordt nu, of binnenkort, geconfronteerd met fors hogere energieprijzen. Slechts tien procent heeft nog een langer doorlopend contract en blijft vooralsnog buiten schot.

Veel Europese landen maken gebruik van verruimde staatssteunregels die momenteel binnen de Europese Unie gelden wegens de energiecrisis. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in gesprek met de overheid hoe ook hier bedrijven het beste kunnen worden geholpen.

Gerelateerde artikelen