Elektronisch factureren 2017: UBL via email is nu de norm, gebruik PEPPOL groeit

Op 19 april is de uitgave 2017 van "De complete gids elektronisch factureren" verschenen, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het elektronisch facturen landschap in Nederland en het aanbod van oplossingen op het gebied van elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking.

Over de “Complete gids elektronisch factureren 2017”
De gids geeft uitgebreid inzicht in organisaties en initiatieven rondom elektronisch factureren, zowel internationaal als in Nederland. Voor organisaties die aan de slag willen met elektronisch factureren, biedt het rapport uitgebreid inzicht in softwaretoepassingen op het gebied van elektronisch factureren en factuurverwerking.
 
UBL leidend
De eerder ingezette groei van elektronisch factureren op basis van de berichtstandaard UBL is ook afgelopen jaar verder toegenomen. Van de 35 aanbieders in de gids op het gebied van specifieke oplossingen voor elektronisch factureren en/of factuurverwerking zijn er 32 die UBL ondersteunen. Dat is ruim 90 procent. Tel hierbij op het grote aantal leveranciers van boekhoudsoftware dat UBL ondersteunt en het is duidelijk dat UBL momenteel met afstand de belangrijkste standaard is op het gebied van elektronisch factureren.  
 
Wat hierbij wel opvalt is dat ruim 25 procent van de genoemde aanbieders van specifieke oplossingen op het gebied van elektronisch factureren (nog) niet hebben deelgenomen aan de UBL Ketentest en het initiatief UBL Ready. Via deze laatste initiatieven tonen betreffende aanbieders aan dat ze daadwerkelijk UBL ondersteunen en kunnen uitwisselen met toepassingen van collega leveranciers en/of leveranciers van boekhoudsoftware. 
 
Email
Het uitwisselen van elektronische facturen per email voert nog steeds de boventoon en wordt ondersteund door 33 van de 35 genoemde aanbieders met specifieke oplossingen op het gebied van elektronisch factureren. Uitwisselen via ‘machine2machine’ op basis van PEPPOL wordt ondersteund door 21 van deze aanbieders en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Of het elektronisch uitwisselen van facturen per email op korte termijn ingehaald wordt door ‘machine2machine’ oplossingen valt op dit moment te betwijfelen. 
 
Visie
Aan genoemde aanbieders met specifieke oplossingen op het gebied van elektronisch factureren is ook gevraagd naar hun visie. In de meeste gevallen wordt verdere procesoptimalisatie in de toekomst genoemd door de inzet van elektronisch factureren. Hierbij worden specifiek genoemd de processen ‘purchase to pay’ en ‘order to cash’ en in zijn algemeenheid het ont-zorgen van ondernemers. Geconcludeerd kan worden dat elektronisch factureren een belangrijke onderdeel en aanjager is voor Robotic accounting.
 
Blijven hangen in PDF tijdperk
Ronduit opvallend is dat veel aanbieders van online factuuroplossingen voor het klein MKB (inclusief ZZP) zijn blijven hangen in het PDF-tijdperk en de overstap naar UBL (nog) niet hebben gemaakt. Dit laatste zal zich naar verwachting de komende jaren gaan vertalen in een behoorlijke ‘shake- out’ van deze aanbieders.
 
De complete gids elektronisch factureren 2017 telt ruim 175 pagina’s is nu gratis beschikbaar via www.softwarepakketten.nl/efactureren

Gerelateerde artikelen