Verzekeringsadviseur: ‘Eisen verzekeraars jagen premies omhoog’

IT-bedrijven niet klaar voor weren cyberdreigingen
Premies voor risicoverzekeringen stijgen in 2023 gemiddeld bijna 3%

Nederlandse bedrijven betalen opnieuw meer premie voor hun risicoverzekeringen. Ook kosten nieuwe preventie-eisen het bedrijfsleven nemen toe. Dat blijkt uit de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van verzekeringsmakelaar en adviseur van bedrijfsrisico’s Marsh. Het bedrijf deed onderzoek onder 400 bedrijven met een omzet tussen 25 miljoen euro en 1 miljard euro.

  • bedrijven moeten investeren in preventie
  • weinig bedrijven hebben volledige dekking
  • Cybercriminaliteit grootste bedrijfsrisico

Uit het marktonderzoek Nationale Benchmark Schadeverzekeringen blijkt ook, dat de premies voor risicoverzekeringen dit jaar gemiddeld met bijna 13 % zijn gestegen. Daar staat tegenover dat de gemiddelde risicodekking juist is gedaald (naar 74%) ten opzichte van 80 % in 2021.

Marsh is een van de grootste verzekeringsmakelaar en risicoadviseurs ter wereld. Het bedrijf heeft 45.000 werknemers en is actief in circa 130 landen. Het bedrijf biedt sectorgerichte advies- en juridische diensten en helpt klanten om risicokosten te verlagen.

Slechtere voorwaarden, slechte dekking

Op de vraag of bedrijven hun bedrijfsrisico hebben afgedekt, antwoordt 16 % bevestigend. Bij een kwart van de bedrijven zijn bovendien de voorwaarden bij het verlengen van de verzekeringen verslechterd. Betere voorwaarden gingen ook vaak gepaard met hogere premies.

Verzekeraars eisen preventie-investeringen

De verzekeraars stellen voor hun risicodekking voor 47%  van de bedrijven aanvullende preventie-eisen. De investeringen voor deze preventie-eisen kosten een bedrijf gemiddeld 301.000 euro, een toename met meer dan 25.000 euro ten opzichte van 2021 en 60.000 euro meer dan in 2020.

Een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid benoemt de cyberrisico’s voor bedrijven. Volgens de NCTV zijn netwerken van niet-vitale bedrijven verbonden met vitale bedrijven. Dit ecosysteem vergroot de kans op cyberaanvallen. Daarnaast gaan veel bedrijven om bedrijf-economische redenen vaak in zee met grote tech- & databedrijven. De onderzoekers waarschuwen voor te grote afhankelijkheid van deze Big Tech. Klik hier voor deel I van het artikel ‘NCTV waarschuwt bedrijven: Verbonden it-systemen bedrijven vormen risico voor hele keten’.

Cybercriminaliteit als grootste verzekeringsrisico

Op de vraag met welke risico’s bedrijven zich bezighouden, staat cybercriminaliteit met afstand bovenaan de lijst van risico’s met de meeste impact. Er zit wel een verschil tussen de grootte van bedrijven en de risico’s waar ze mee te maken krijgen. Ondernemingen met meer dan 100 fte aan personeel maken zich meer zorgen over de continuïteit van de business en het managen van crises dan kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven zijn juist meer bezig met werkkapitaal, cash, management en kredietrisico’s als impactvol.

Gerelateerde artikelen