Eindelijk! Klimaat staat op agenda van bedrijfsleven

Ondernemingen willen graag veranderen, maar ondervinden juridische tegenwind, zegt DLA Piper.

Energietransitie en klimaatverandering hebben volop de aandacht van het bedrijfsleven. Dit belemmert hen niet om al druk bezig te zijn met een duurzame bedrijfsvoering. Maar ondernemingen ervaren nog wel een aantal belangrijke politiek-juridische en economische uitdagingen om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om de Nederlandse klimaatambities te behalen. Dat stelt juridisch dienstverlener DLA Piper in een analyse.

Lees ook: In drie stappen naar duurzaam businessmodel

Onlangs organiseerde DLA Piper het evenement ‘Climate change: change your business!’, waarbij ruim honderd bedrijven vertegenwoordigd waren. Onderwerpen: disruptie, circulair aanbesteden, duurzame vastgoedontwikkeling en -exploitatie, uitdagingen rondom verduurzaming in de praktijk, drijvende zonneparken, mededingingsaspecten van het Klimaatakkoord en sustainable financing.

Substantiële maatregelen

Tijdens deze bijeenkomst bleek dat veel bedrijven substantiële maatregelen treffen in de transformatie naar een duurzame toekomst en business. Want ze vinden het hun verantwoordelijkheid duurzaamheid te stimuleren en te integreren in hun bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het ook als een kans gezien om voorop te lopen: door nu te investeren en te innoveren, worden later de vruchten geplukt van die investeringen.

Onduidelijkheid over overheidsbeleid

Maar er is bij ondernemers veel onduidelijkheid over het overheidsbeleid op (middel)lange termijn. Dat heeft impact op bedrijven. De vraag of er in Nederland een level playing field blijft bestaan en het vestigingsklimaat voor bedrijven hier net zo aantrekkelijk blijft als in het buitenland, houdt veel beleidsmakers bij bedrijven bezig.

Dat betekent ook veel onzekerheid over de bestendigheid van de financiering van groene initiatieven en verduurzaming van de gebouwenvoorraad. Bovendien krijgen bedrijven te maken met belemmeringen op het gebied van het mededingingsrecht.

Geen pessimisme

Desondanks zorgt die onzekerheid niet voor pessimisme of inactiviteit, merkt DLA Piper op. De urgentie is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden met het Akkoord van Parijs uit 2015 en vooral doordat de rechter vorig jaar de Nederlandse Staat heeft opgedragen per eind 2020 een reductie van 25 procent op de uitstoot van broeikasgassen te realiseren ten opzichte van 1990. Met dit Urgenda-arrest zet Nederland internationaal de toon.

Gerelateerde artikelen