Einde oneindig sluiten van flexcontracten

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een vaststellingsovereenkomst getekend mag worden waarin alsnog een einddatum wordt overeengekomen voor de overeenkomst van onbepaalde tijd.

Door Jon Jonoski 

Deze constructie geeft werkgevers de mogelijkheid om oneindig meer dan het wettelijk maximum van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten. De Hoge Raad steekt hier nu echter een stokje voor, zo meldt Grant Thornton

Omzeilen ketenregeling
Het betrof in deze zaak een scheepsbouwer die bij de 4e arbeidsovereenkomst zijn werknemer op voorhand een vaststellingsovereenkomst had laten tekenen zodat ook deze zou eindigen. Via deze sluiproute heeft de werkgever de wettelijke ketenregeling die toestaat dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten, willen omzeilen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde in 2013 dat deze afspraak wél gemaakt mag worden en veroorzaakte hiermee veel opschudding, ook bij Minister Asscher van Sociale Zaken. De ketenregeling zou dan immers vrij gemakkelijk omzeild kunnen worden door het op voorhand tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft uiteindelijk toch een streep gezet door het arrest van het Hof Den Bosch en oordeelde dat het in strijd is met de wet om met een vaststellingsovereenkomst bij het aangaan van de 4e arbeidsovereenkomst (al dan niet voor bepaalde tijd) direct al het einde daarvan vast te leggen om zo de wettelijke regeling te omzeilen. Gevolg is dat de 4e opvolgende arbeidsovereenkomst tussen dezelfde partijen dient te gelden als voor onbepaalde tijd. Hiermee blijft een van de belangrijkste pijlers – de ketenregeling – uit het Sociaal Akkoord overeind.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Onder het huidige recht (tot 1 juli 2015, zie hierna), kan een werkgever binnen 36 maanden 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit blijft na de uitspraak van de Hoge Raad nog altijd het geval en kan niet omzeild worden door het vooraf afspreken van een einddatum.

Een vaststellingsovereenkomst waarin beëindiging van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen kan alleen rechtsgeldig worden gesloten ter beëindiging van een reeds bestaand geschil en niet ter voorkoming hiervan. Een werkgever kan dus wel met zijn werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten waarin met wederzijds goedvinden een beëindiging wordt overeengekomen, wanneer er een bestaand geschil is, waardoor werkgever en werknemer afscheid van elkaar wensen te nemen.

Vanaf 1 juli 2015 kortere ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 wordt, de ketenregeling zoals hierboven weergegeven, in duur beperkt. Vanaf dan mag een werkgever nog altijd maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, maar binnen een verkorte maximale periode van 24 maanden.

Gerelateerde artikelen