Einde omzetkrimp nog niet in zicht voor accountantskantoren

ING Economisch Bureau verwacht dat de omzet van accountantskantoren in 2013 opnieuw krimpt met 1%. De kwakkelende economie beperkt de vraag naar advies, terwijl de omzet in administratie en samenstellen structureel terugloopt. Ook tarieven staan onder druk.

Dat neemt niet weg dat nog altijd een groot deel van de kleine kantoren omzetgroei behaalt. Duurzaamheidsrapportage en –advies lijkt vooral in het MKB-segment een groeimarkt.

Opnieuw omzetkrimp in 2013
De accountancy en administratieve dienstverlening heeft in 2012 het derde opeenvolgende jaar van omzetkrimp genoteerd. In 2013 wordt daar naar verwachting een vierde jaar aan toegevoegd. De omzet ligt dan 4% lager dan in 2009, het laatste jaar met een omzetplus. Dit heeft, naast een kwakkelende economie, vooral te maken met een verschuiving van activiteiten. Er wordt meer door klanten zelf gedaan en meer werk is geautomatiseerd.

Bij een voorzichtig economisch herstel in 2014, als verdere overheidsbezuinigingen uitblijven, keert die omzet dan ook niet zomaar terug en wacht waarschijnlijk stagnatie. De tarieven voor audit en advies zijn afgelopen jaar bovendien verder gedaald. Die prijsdaling voor audits lijkt niet lang houdbaar in het licht van stijgende kosten vanwege de hogere eisen die de AFM stelt. Bovendien zal in de toekomst na kantoorroulatie extra werk verricht moeten worden door de nieuwe controleur. Daarmee kunnen in de toekomst omzetten, maar ook kosten, weer stijgen.

Snelle groeiers blijven bestaan
Ondanks de lichte omzetdaling voor de hele branche afgelopen jaar, waren er nog altijd flink wat ondernemingen met omzetgroei. Met name kleine bedrijven wisten nog hoge omzetgroei te behalen: Ieder kwartaal zagen tussen de 20% en 30% van de bedrijven tot 10 werkzame personen de omzet met minstens een vijfde stijgen. Voor grotere ondernemingen zijn dergelijke groeicijfers niet weggelegd. De snelle ontwikkeling zegt dan ook meer over de volatiliteit van de omzet van deze kantoren. Bovendien ligt het aandeel snelle groeiers een stuk lager dan in de periode voor 2009.

Duurzame adviesrol
Veel accountantskantoren willen de adviesrol verder invullen. Een kans voor meer adviesverlening is bijvoorbeeld het voor ondernemers inzichtelijk maken van duurzame besparingsmogelijkheden, zoals de inzet van minder milieubelastende auto’s. Daarmee kan het kantoor ook de rol van fiscaal adviseur verder onderstrepen. Daarnaast is het pro-actief adviseren van ondernemers over duurzame bedrijfsruimte een mogelijkheid. Er is namelijk steeds minder bedrijfsruimte nodig door thuiswerken, flexwerken en automatisering.

De accountant kan verder adviseren hoe ondernemers besparingen kunnen doorvoeren op basis van hun energieverbruik.  Ook op rapportagevlak liggen mogelijkheden. Hoewel voor grote ondernemingen en instellingen duurzaamheidsrapportage steeds vaker een integraal onderdeel is van het jaarverslag, kan het in de MKB markt nog wel degelijk als groeisegment gezien worden. ”Accountants zullen met innovatieve en duurzame oplossingen moeten komen voor ondernemers om nieuwe omzet te verkrijgen”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen