Einde aan greenwashing?

Nieuwe EU-taxonomie stelt regels aan duurzaamheidseisen, maar is nog niet waterdicht.

Door Bouko de Groot.

Door de groeiende interesse in groene beleggingen is het steeds aantrekkelijker voor ondernemingen die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn, om hun projecten toch als duurzaam te presenteren. Ryanair meldde bijvoorbeeld begin deze maand de schoonste luchtvaartmaatschappij te zijn, maar vergat erbij te zeggen, dat die claim is gebaseerd op een onderzoek uit 2011, waarin veel concurrenten niet zijn meegenomen.

Greenwashing, je groener of duurzamer voordoen dan de organisatie eigenlijk is, staat inmiddels op de radar van de Europese Commissie. Om greenwashing tegen te gaan, is de commissie gekomen met een taxonomie voor duurzaamheid. In deze verordening, die vanaf 31 december 2021 gefaseerd in werking treedt, staat in welke gevallen je een duurzaamheidsclaim mag maken voor een economische activiteit:

  • het moet bijdragen aan een van de zes duurzaamheidsdoelen van de EU;
  • het mag geen schade opleveren aan de andere duurzaamheidsdoelen;
  • het moet voldoen aan International Labour Organizationstandaarden; en
  • het moet voldoen aan verschillende technische beoordelingscriteria.

Harmonisatie, met mazen?

“Voorop staat dat de taxonomie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de harmonisatie van duurzaamheidsclaims en het tegengaan van greenwashing. Aanprijzingen als 'groen' en 'duurzaam' zijn na invoering van de taxonomie geen loze termen meer, maar betekenen daadwerkelijk iets,” reageert Nina Peters consultant bij Charco & Dique, gespecialiseerd in compliance, legal en risk management.

De verordening heeft volgens Peters echter ook minpunten. “Een eerste nadeel is dat er behoorlijk wat capaciteit en data nodig zal zijn, om te kunnen vaststellen welke claims wel en niet gemaakt mogen worden. Gebruikmaking van de taxonomie kan daardoor – met name voor kleine partijen – nogal wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast zijn de definitieve technische criteria nog niet vastgesteld. Als deze criteria ruimte laten voor verschillende interpretaties, zou het zomaar kunnen dat de taxonomie uiteindelijk minder duidelijkheid geeft dan de bedoeling was,” stelt Peters.

Voorlopig kijkt de taxonomie alleen naar klimaat- en milieugerelateerde factoren. “Willen we alle vormen van greenwashing tegengaan, dan zullen we ook voorwaarden moeten verbinden aan claims op het gebied van sociale en governance factoren,” vindt Peters. “Zo voorkomen we ook meteen dat beleggers hun vermogen disproportioneel alloceren aan beleggingen die goed scoren op klimaatgebied.” De Europese Commissie heeft aangegeven hier later mee aan de slag te gaan.

Lees ook: Hoe verduurzaam je? Nieuwe businessmodellen die helpen.

(bron: Charco & Dique)

 

Gerelateerde artikelen