Eigen vermogen decentrale overheden gegroeid

Voor het eerst sinds 2009 is in 2015 het totaal aan reserves van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen toegenomen. De reserves, ook wel het eigen vermogen, van de decentrale overheden stegen ten opzichte van 2014 met ruim 0,2 miljard naar 47,4 miljard euro.

De stijging kwam vooral door gemeenten. Die voegden 0,5 miljard euro toe aan de reserves, onder meer door een positief resultaat op de bouwgrondexploitatie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2009 steeg het eigen vermogen van decentrale overheden sterk door de verkoop van de energiebedrijven NUON en Essent. Die leverde de provincies gezamenlijk ruim 13 miljard euro op en gemeenten in totaal 5,7 miljard euro. Ruim honderd gemeenten ontvingen meer dan 10 miljoen euro. Van de gemeenten kreeg Amsterdam kreeg het grootste bedrag, ruim 900 miljoen euro.

In de jaren daarna teerden decentrale overheden in op hun eigen vermogen. Door de financiële en economische crisis hebben gemeenten onder meer grote verliezen geleden op de grondexploitatie. Eerder aangekochte (bouw)grond is voor een lagere prijs verkocht, (niet-verkochte) grondposities zijn afgewaardeerd. Dit heeft geleid tot nadelige resultaten op de bouwgrondexploitatie van ongeveer 3,8 miljard euro in de periode 2009-2014.

Aan de dalende trend van het eigen vermogen van decentrale overheden kwam in 2015 dus een einde. 

 

Gerelateerde artikelen