EIB zegt kredietfaciliteit van 100 miljoen toe aan Qredits

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat Qredits, de Nederlandse instelling voor microfinanciering, ondersteunen bij het bieden van toegang tot financiering aan zeer kleine bedrijven. De EIB heeft aan Qredits een kredietfaciliteit van 100 miljoen euro toegezegd. Daarnaast heeft het Europees Investeringsfonds (EIF) met Qredits afgesproken dat het voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro het kredietrisico op nieuwe leningen aan kleine en micro-ondernemingen zal afdekken.

Beide operaties worden ondersteund door de garantie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het hart van het Investeringsplan voor Europa van de Commissie-Juncker.

“We zijn buitengewoon trots op het feit dat Qredits, als eerste instelling voor microfinanciering in Europa, de kans heeft rechtstreeks een lening af te sluiten bij de EIB. Deze grote kredietfaciliteit, samen met de garantie van COSME, stelt ons in staat onze ambities voor de komende jaren te realiseren en helpt ons onze positie als belangrijke alternatieve financier voor ondernemers in Nederland te versterken”, aldus Elwin Groenevelt, CEO van Qredits Microfinanciering Nederland.

Aangezien een lening van de EIB maximaal 50% van de totale investering in een project kan bedragen, komt door deze operatie tenminste 200 miljoen euro beschikbaar aan microfinancieringskredieten voor Nederlandse ondernemers. Naar verwachting zullen zeker 7.500 kleine ondernemers in Nederland van de nieuwe kredietfaciliteit kunnen profiteren.

Essentieel was de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, dat 80% van de EIB-lening van 100 miljoen euro garandeert, terwijl de andere 20% via het EFSI wordt gegarandeerd.

Met de EIF-garantie van 25 miljoen euro wordt 50% van het door Qredits genomen kredietrisico gedekt, waardoor zij haar kredietvolume aanmerkelijk kan uitbreiden in het segment kleine ondernemers met beperkte toegang tot financiering. De leningen kunnen worden verstrekt dankzij een EIF-garantie via het COSME-programma, met financiële steun van de Europese Commissie. Door de overeenkomst wordt het voor Qredits mogelijk om aanvullende financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden te ondersteunen voor ongeveer 670 micro-ondernemingen.

Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB, zegt hierover: “Nederland heeft één van de hoogste afwijzingspercentages van Europa als het gaat om kredietaanvragen door kleine bedrijven, een situatie die moet worden aangepakt. Ik vind dat Qredits geweldig werk verricht – het ondersteunen van de Nederlandse ondernemingsgeest door die ondernemers te bedienen wiens projecten anders niet gerealiseerd zouden worden – en zij verdient onze volledige steun. Samen met de EIF-garantie laat deze operatie zien hoe belangrijk het Investeringsplan voor Europa kan zijn, op elk niveau.”

Sinds haar oprichting in 2009 heeft Qredits meer dan 7.000 ondernemers geholpen met 130 miljoen euro. Naar schatting zijn ruim 10.000 banen gecreëerd door bedrijven die door Qredits waren geholpen.

Gerelateerde artikelen