EIB steunt Renewi met 40 miljoen voor nieuwe installaties

De Europese Investeringsbank leent 40 miljoen euro aan ‘waste-to-product’-bedrijf Renewi.

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een kredietovereenkomst ter hoogte van 40 miljoen euro gesloten met recyclagebedrijf Renewi, om de recyclage-investeringen van de onderneming in Nederland en België gedeeltelijk te bekostigen. Dit krediet is bestemd voor drie ambitieuze investeringen.

Allereerst de bouw van drie nieuwe high-tech-sorteringsloopbanden voor restafval, bedrijfsafval en industrieel afval in Vlaanderen, waarmee er meer grondstoffen kunnen worden herwonnen en gerecycleerd en er dus minder afval wordt verbrand. Ten tweede de bouw van een nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics in het Nederlandse dorp Acht, die hoogwaardig secundair plastic gaat opleveren. Tenslotte co-financiert de lening een upgrade van Renewi’s biogasproductie op een van de bestaande Nederlandse vergistingsinstallaties, waar biologisch afbreekbaar materiaal door micro-organismen wordt afgebroken tot biogas zonder dat hier zuurstof voor nodig is. Dankzij de geproduceerde secundaire grondstoffen worden fossiele brandstoffen onnodig, wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt en de uitstoot verder gereduceerd.

Kris Peeters, Vicevoorzitter van de EIB, licht toe: “Afvalverwerking en -verwijdering worden steeds belangrijker als we de uitstoot en het grondstoffengebruik willen beperken. Dat is reden te over dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het doet me deugd dat de EIB Renewi kan bijstaan in zijn brede ambitie om gebruikte materialen een nieuw leven te geven en bovendien kan faciliteren dat het bedrijf zijn activiteiten in België en Nederland verder verduurzaamt.”

Annemieke den Otter, CFO bij Renewi, voegde hieraan toe: “Renewi is enorm trots op deze steunbetuiging van de EIB voor investeringen in broodnodige groene infrastructuur in Nederland en België. De strijd tegen klimaatverandering kan niet gewonnen worden zonder onze economie circulair in te richten en meer materialen opnieuw te gebruiken, maar voor deze transitie moet er grootschalig geïnvesteerd worden in geavanceerde technologieën. Wij zijn bereid ons volledig in te zetten voor deze versnellende transitie door onophoudelijk te investeren en te innoveren en ons te ontwikkelen tot de effectiefste ‘waste-to-product’-partner van de EU. We hopen bovendien onze samenwerking met de EIB in de loop der tijd verder uit te diepen.”

Met deze verbeteringen reduceert Renewi de uitstoot en klimaatimpact die voortkomt uit het verbranden van plastic afval en andere fossiele materialen. Daarnaast vult dit project een belangrijke leemte op het gebied van afvalverwerking en recyclage: derden kunnen namelijk de materialen recycleren die de nieuwe projectinstallaties opleveren.

 

Gerelateerde artikelen