Efficiënte bedrijfsvoering dankzij huwelijk Business Intelligence en Corporate Performance Management?

Predictive Analytics
Zowel Business Intelligence (BI) als Corporate Performance Management (CPM) zijn het afgelopen decennium aanzienlijk veranderd. Dat zorgde voor de nodige verwarring bij beide termen. Ongeacht de gebruikte definities zijn er enkele kernverschillen tussen BI en CPM. Aexis, expert in Business intelligence & Corporate Performance Management voor the Office of Finance, verduidelijkt en belicht enkele van haar sterke BI- en CPM-oplossingen: software van BOARD en IBM Planning & Analytics.

De term Business Intelligence (BI) kan gezien worden als een middel om de bedrijfsvoering te analyseren (klantenretentie, marktsegmentatie en -penetratie, groei, verkoopcijfers en verkoop-drivers zoals bezoeken, promoties, enz.). Anderzijds verwijst BI naar een analytisch proces dat inzichten voor het management en de besluitvormers genereert door interne en externe data in informatie te transformeren.

Gezondheidscheck met CPM
In deze context kan Business Intelligence (BI) worden beschouwd als een complement van Corporate Performance Management (CPM) dat specifiek gericht is op het meten van de gezondheid van het bedrijf en het vertalen van de bedrijfsstrategie naar financiële plannen en doelstellingen. Traditioneel wordt deze “gezondheid” in hoofdzaak uitgedrukt in financiële cijfers en KPI’s. 

Maar bedrijfsleiders hebben vooral nood aan ‘niet-financiële’ gegevens, met name de drivers van de business voor opbrengsten en kosten. Wie deze drivers goed beheert, ziet ze vertaald in de financiële resultaten van het bedrijf. Ook andere drivers zoals b.v. reputatie, moreel, strategie en innovatie bepalen het succes van een organisatie en moeten worden opgenomen in en gestuurd vanuit het Corporate Performance-proces.  

Een evenwichtig huwelijk 
CPM brengt nieuwe concepten waar de traditionele BI tekortschiet. Beide zijn nodig: BI is meer gericht op het omzetten van gegevens in informatie, terwijl CPM de toekomstige bedrijfsstrategie en uitvoering ervan combineert om de volledige organisatie te sturen en haar gemeenschappelijke doelstellingen te behalen. BI en CPM vormen de brug tussen data en beslissingen. 

BI & CPM verenigd in 1 oplossing: dé manier voor efficiënte bedrijfsvoering
Haarscherpe beslissingen nemen, die in een zo kort mogelijke tijdspanne implementeren met aandacht voor de strategie, elk bedrijfsniveau voorzien van accurate informatie: dat onderscheidt succesvolle bedrijven van de middenmoot. 

Door Business Intelligence en Corporate Performance Management in een enkel platform te integreren, maakt de software van BOARD en IBM het mogelijk om het volledige bedrijfsproces – van a tot z – te controleren, te beheren en te sturen: van datavergaring tot analyse, van doelen bepalen tot beslissingen nemen, van operationele uitvoering tot gemonitorde resultaten.

Eenduidige waarheid 
BOARD en IBM creëren gepersonaliseerde oplossingen, helemaal aangepast aan de bedrijfsnoden en waarvoor kennis van programmeren niet nodig is. Op een bijzonder eenvoudige en uiterst effectieve manier helpen de applicaties organisaties bij het bereiken van een eenduidig beeld van hun performantie. Informatie uit verschillende bronnen wordt geïmporteerd in een virtuele datavergaarbak, toegankelijk voor iedere gebruiker met als resultaat: een ondubbelzinnig en juiste weergave van de bedrijfsvoering.

Alleen maar enkel
In tegenstelling tot de klassieke BI- en CPM-applicaties, zijn BOARD en IBM Planning & Analytics niet gebaseerd op een verzameling van verschillende producten en technologieën, vaak geërfd van meerdere acquisities. Beide software-systemen zijn uniek geïntegreerde producten die bedrijven de mogelijkheid geven om hun hele bedrijfsvoering weerspiegeld te zien via een enkele interface, met een enkele ontwikkelingsomgeving, met een enkele technologie en een enkele bron van know-how.

Groot gebruiksgemak
Het resultaat is een platform waarin wijzigingen van de gegevens, de veiligheidsprofielen of de bedrijfsregels onmiddellijk aan elke toepassing worden doorgegeven. De informatie voor rapportages, dashboarding, planning, scorecarding, simulaties enz. komt uit één gedeeld data-archief en is eenvoudig toegankelijk voor alle gebruikers. Het gebruiksgemak is groot, de tijdswinst enorm en het resultaat helder: één versie van de waarheid in de hele organisatie.

BI en CPM in BOARD en IBM: een geolied duo bij de belangrijkste bedrijfsprocessen

Rapportage
Dankzij de geavanceerde interface kan elke gebruiker gelijk welk object gebruiken als driver voor de analyse en filters, sorteringen en waarschuwingen moeiteloos managen in een intuïtieve wisselwerking met de data. 

Analyse
Gebruikers integreren eenvoudig en snel data uit verschillende bronnen en creëren een selfservice-analyseomgeving. 

Dashboards
Een uitgebreide selectie meetinstrumenten stelt gebruikers in staat om aangepaste (functie-gerelateerde) dashboards te ontwerpen die een glashelder overzicht geven van de bedrijfsperformantie en de factoren die deze beïnvloeden.

Scorecards
De integratie van BI en CPM voorziet in een actieve link tussen de visuele weergave van de KPI’s en de gegevens, zodat alle gebruikers een actueel zicht hebben op de prestaties versus de doelstellingen.

Budgetteren, plannen en forecasten
De multidimensionale planningsomgeving maakt het mogelijk om workflow, beveiliging, audit trail en een versioning- mechanisme in te voeren; dat verbetert de bestuurbaarheid en de efficiëntie van het hele bedrijfsproces. Alle budgetmethodes (driver-based, zero- based, incrementeel, historische contributie, enz.) kunnen probleemloos ingevoerd worden. Simulaties liggen voor de hand. 

Winstanalyse
Via de visual modelling-omgeving creëert de gebruiker geavanceerde modellen voor de toewijzing van inkomsten en uitgaven, genereert hij gedetailleerde overzichten van de bedrijfswinst en optimaliseert hij zo de prijszetting, de productinventaris en het commercieel beleid. 

Strategisch management
De applicaties helpen de gebruiker om het proces van strategieformulering te beheren, het te vertalen naar praktische actie en de uitvoering ervan te monitoren. De strategie wordt omgezet in een accurate strategieweergave en balanced scorecards en verduidelijkt zo de bedrijfsdoelstellingen. Dankzij de simulatiemogelijkheden kunnen verschillende scenario’s worden uitgetekend en de impact van hypothetische events worden geëvalueerd.

Financiële consolidering
Beide software-systemen hebben specifieke functionaliteiten die tegemoetkomen aan alle wettelijke verplichtingen om de jaarrekening te genereren en klaar te maken voor publicatie. Tekst en cijfers worden met elkaar geïntegreerd. De functionaliteit 'consolidatie’ besteedt aandacht aan de uitdagingen op het gebied van intercompany-reconciliaties, consolideringsaanpassingen, de impact van koersverschillen en de groepsrapportage waar bedrijven dagelijks mee te maken hebben. 

Over Aexis Benelux

Technologie is dé factor om financiële processen efficiënt te laten verlopen. Proceskennis, inhoud, functies en verantwoordelijkheden zijn belangrijk. Als deze elementen gekend zijn en gedragen worden, is de software om de plannings- en rapporteringsprocessen te beheren onontbeerlijk om het CPM-proces doeltreffend te maken. Een significante tijdsbesparing en een diepgaand, verbeterd inzicht in de bedrijfsperformantie worden gerealiseerd.  

Aexis richt zich op effectieve en efficiënte inrichting van budgettering en rolling forecasting, financiële consolidatie en cashflowplanning, rapportage en analyse, dashboards en strategische scorecards. Aexis realiseert projecten van R2R – P2P (record to report, plan to perform) van a tot z. 
www.aexis.nl  – cvantklaphek@aexis.nl – 0031/33 43 21 540

Gerelateerde artikelen