Effectief werkkapitaal management voor private equity ondernemingen

Is het mogelijk dat het einde van de gouden tijden voor private equity in zicht komt? Het uitzonderlijke succes van de private equity industrie van de afgelopen jaren heeft zoveel geld van investeerders aangetrokken dat de concurrentie voor de beste deals het toppunt bereikt lijkt te hebben. Het ziet ernaar uit dat de hoge prijzen voor beste deals de returns onder zodanige druk zetten dat investeerders op zoek gaan naar alternatieve investeringsmogelijkheden.

Hoe moeten de algemene partners de winsten genereren die hun investeerders tevreden blijven stellen. Herfinancieringen en het verhogen van de schuldenlast kunnen helpen maar beide leiden tot hoger risico. In toenemende mate kijken private equity investeerders naar de operationele performance van de ondernemingen in hun portefeuille met het oogmerk ‘meer uit de citroen te persen’. Werkkapitaal als belangrijke bron van extra kasmiddelen wordt door de private equity ondernemingen vaak over het hoofd gezien. Het implementeren van ‘best practice’ werkkapitaal management kan ook leiden tot aanzienlijke verlaging van operationele kosten. Om welke order van grootte gaat het zoal?

Inkoopkosten Onderzoek leert dat Europa’s top 1000 ondernemingen meer dan 20% teveel aan werkkapitaal – gedefinieerd als de optelsom van debiteuren, voorraden en crediteuren – in huis hebben. De gegevens voor Amerika zijn in dezelfde order van grootte. Onderzoek leert ook dat inkoopkosten met 0.3% verlaagd kunnen worden en dat algemene overhead kosten met nog eens 0.6% op jaarbasis verlaagd kunnen worden. Het totaal aan besparingen wordt nog groter als ondernemingen het collaboratieve werkkapitaal model zouden implementeren. Hoe is het mogelijk dat zoveel ondernemingen hun werkkapitaal zo inefficiënt managen en hoe kunnen private equity ondernemingen dit teveel aan werkkapitaal vinden en vrijmaken. Werkkapitaal als concept is eenvoudig, maar de werking in elk facet van het ondernemingsgebeuren is dikwijls moeilijk te meten en daarom moeilijk te managen. De complexiteit van werkkapitaal (in de praktijk) leidt er dan ook vaak toe dat geringe aandacht wordt besteed aan werkkapitaal en de mogelijkheden tot verbetering.

Zwakke schakels Om die mogelijkheden te realiseren moeten de ondernemingsprocessen worden onderzocht en zwakke schakels moeten worden geïdentificeerd. Wordt er wel voldoende aandacht gegeven aan de inkoop, wordt de inkoop leverage, bijvoorbeeld, optimaal benut? Hoe accuraat zijn de verkoop prognoses die de productie budgetten aansturen? Wat is de mate van integratie van de onderneming met leveranciers en klanten? Is er heldere informatie om het werkkapitaal effectief te meten en te managen? Vind het antwoord op deze vragen en de verbeteringen kunnen niet alleen aanzienlijk maar ook spoedig te realiseren zijn. Het is niet ongewoon de eerste resultaten van werkkapitaal optimaliseringsprogramma’s te zien binnen drie maanden. Zo kunnen ook na verloop van tijd klanten-klachten worden teruggebracht met 30%-70%, transactiekosten met 10% en klantenservice kan met 8%-20% verbeterd worden.

Voordelen Voor de schrandere operators zal de snel veranderende markt voor private equity nieuwe mogelijkheden bieden. Het maximaliseren van operating returns van ondernemingen waarin is geïnvesteerd heeft voor de wereld van private equity te lang een lage prioriteit gehad en het kan niet worden overgelaten aan de management teams hoe capabel of geïncentivizeerd dezen ook mogen zijn. De voordelen van het optimaliseren van werkkapitaal zijn aanzienlijk. Het kan een competitive advantage opleveren en het kan betekenen dat de gouden eeuw van private equity nog wat langer voortduurt.

Door Marc Lonneux, chief analyst REL Consultancy Group.

Gerelateerde artikelen