Eerste Kamer neemt Belastingplan aan

Voor burgers en bedrijven komen er volgend jaar belastingverlagingen van in totaal 5 miljard euro. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het plan van de regering. Daarmee is na maanden discussie de laatste horde genomen.

Het kabinet van VVD en PvdA zag zich gedwongen steun te zoeken bij de oppositie, omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. CDA en D66 besloten bij de lastenverlichting mee te doen. Veel huishoudens gaan er honderden euro’s per maand op vooruit.

De regering moest alles uit de kast halen om het Belastingplan voor 2016 door het parlement te loodsen. Vooral D66 bleef lang dwarsliggen. Maar in ruil voor enkele aanpassingen en andere tegemoetkomingen kon de partij zich uiteindelijk achter het plan scharen.

Het belangrijkste is dat de lastenverlaging er doorheen komt, benadrukte minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) de afgelopen tijd. Volgens hem helpen de lagere lasten het economisch herstel. Ook moet het plan leiden tot 35.000 nieuwe banen.

Tegenstanders in de Eerste Kamer vrezen dat vooral werknemers gaan profiteren en de tweedeling met niet-werkenden wordt vergroot. Ook zou de kloof groeien tussen huishoudens met een kostwinner en die van tweeverdieners.

  • Het wetsvoorstel Belastingplan 2016 is aangenomen. VVD, PvdA, D66, CDA en OSF stemden voor.
  • De Novelle Belastingplan is aangenomen. VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.
  • Het voorstel Wet tegemoetkomingen loondomein is aangenomen. SP en PVV stemden tegen.
  • De voorstellen Overige fiscale maatregelen 2016 en Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 zijn met algemene stemmen aangenomen.
  • De Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime binnen het bestaande systeem van Box-3 is verworpen. SGP, ChristenUnie, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
  • De Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het structureel handhaven van de ouderenkorting in het Belastingplan 2017 is aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor. 
  •  

    Gerelateerde artikelen