Eerste indruk weegt zwaar voor financials

Hoogopgeleide financials blijven schaars in de huidige arbeidsmarkt. Het inspelen op de juiste motieven is essentieel geworden in deze markt. Uit het meest actuele Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) 2008 van de Intelligence Group blijkt dat - van de redenen om over te stappen naar een andere werkgever - salaris steeds belangrijker wordt.

Daarnaast worden finance professionals in Nederland meer dan gemiddeld getriggerd door doorgroeimogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast positieve redenen om over te stappen is er inmiddels ook zicht gekomen op belangrijke redenen waarom financials afhaken. Van deze zogenaamde dissatisfiers blijkt “geen goede eerste indruk”  als meeste genoemd te worden. Het bieden van een minder dan marktconform salaris en lange reistijden zijn de nummers twee en drie.

Uit het AGO blijkt tevens wat de arbeidsdoelen zijn waar financials naar streven. 78% zegt dat de juiste balans tussen werk en privé belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Opvallend laag scoort de wens tot het leveren van een maatschappelijk relevante bijdrage. Onderscheidende arbeidsdoelen zijn: financiële onafhankelijkheid, eindverantwoordelijkheid dragen, het bekleden van een leidinggevende functie en werken in de profit sector.

Van de hoger opgeleiden zoekt gemiddeld 13% actief naar een andere functie. Voor financials ligt dit percentage duidelijk lager. Slechts 10% zoekt actief, 37% staat helemaal niet open voor een andere functie. In de categorie met 3 tot 10 jaar werkervaring is slechts 9% actief op zoek.
Om te kunnen blijven voorzien in de aanwas van financials zullen werkgevers dus dieper in de buidel moeten tasten en duidelijk voor ogen moeten hebben wat hun organisatie financieel talent te bieden heeft.

Ten slotte dient de aanstaande werkgever zich goed te realiseren dat er geen tweede kans is om een eerste goede indruk te maken. Werkgevers in de non-profit sector zullen het extra moeilijk krijgen aangezien de financial – als het om zijn eigen functie gaat – zich steeds minder altruïstisch opstelt.

In 2005 en 2006 zagen we een gestage groei in het aantal printvacatures voor hoog opgeleide financials. Vanaf 2007 is de groei eruit. Deze lijn zette zich door tot het tweede kwartaal 2008: na een daling van 11% in het eerste kwartaal 2008 zien we in het tweede kwartaal een opvallende groei van maar liefst 25% in het aantal printvacatures ten opzichte van dezelfde periode in 2007.

Dit brengt het totaal aantal printvacatures voor hoger opgeleide financials over de eerste helft op ruim 4.800 (+ 8,2%). Drijvende kracht achter deze stijging is de toename in het aantal gevraagde Financial Controllers (+ 12% naar ruim 892 vacatures), Business Controllers (+ 15% naar 1.854 vacatures), Finance managers (+ 30% naar 205 vacatures) en Assistant Controllers (+ 51% naar 427 vacatures).

De sterke groei in de vraag naar business en financial controllers komt met name uit de non-profit sector: overheid, onderwijs en zorg. Sterke daler blijft de sector van financiële instellingen waar een vraagafname van 30% is geconstateerd.

Ondanks een afvlakking in de trendlijn blijft ook on-line de druk op de financiële arbeidsmarkt groot, zoals de Monsterboard Employment Index aangeeft. Het aantal accounting functies lijkt af te nemen maar hier is een sterk seizoenspatroon te ontdekken waardoor de verwachting is dat de vraag in het najaar weer aan gaat trekken.

Gerelateerde artikelen