Eenduidige preventie

Werkgeversorganisaties willen grote economische rol in eenduidiger corona-aanpak.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het kabinet in een brief gevraagd om eenduidiger en effectiever preventieve maatregelen. De organisaties pleiten voor meer landelijke regie bij van het dragen van mondkapjes, snelle duidelijkheid over de ventilatie van binnenruimtes (in het bijzonder kantoren), sneller testen met veel kortere wacht- en doorlooptijden, en beheersing van drukte in het openbaar vervoer door meer gerichte vervoersinformatie om woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden.

Volgens de organisaties moeten economische overwegingen een stevige rol spelen in het anti-coronabeleid. Dat pleit ook voor meer landelijke uniformiteit in preventief beleid. Nederland is volgens de ondernemingsorganisaties te klein voor lokale verschillen in preventief beleid. Het moet er niet toe leiden dat mensen zich slechts verplaatsen naar steden waar verplichtingen zoals het dragen van mondkapjes niet gelden en ondernemers in ‘strenge’ gemeenten de dupe zijn van andere gemeenten of veiligheidsregio’s. Zo wordt er niets opgelost maar worden problemen slechts verschoven, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemingsorganisaties willen alles doen om een tweede coronagolf te helpen voorkomen. “Alleen wanneer we met elkaar de coronaregels eenduidiger en effectiever maken, we meer uit voorzorg durven handelen én de regels volgen, kan een tweede golf worden voorkomen,” staat in de brief.

(bron: ANP; foto: Nik, Unsplash)

Gerelateerde artikelen