Een kwart van de Nederlandse exporteurs ondervindt financieringsproblemen

Nederlandse banken schieten te kort in het aanbieden van financiering. De omzetgroeiverwachting is 9% hoger ten opzichte van 2014.

Dit blijkt uit het rapport Trends in Export 2015, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door Fenedex en Atradius. Valutaspecialist Ebury ziet binnen de exportsector een groeiende vraag naar vreemde valuta’s en hedging-oplossingen voor valutarisico.
Van de Nederlandse exportondernemers geeft een kwart aan te maken te hebben met financieringsproblemen. Hiervan geeft 15% aan dat Nederlandse banken tekortschieten in het aanbieden van handelsfinanciering. 11% van deze groep heeft te maken met buitenlandse klanten die kampen met financieringsproblemen. 
De Nederlandse exporteurs zijn optimistisch over het begin van 2015. Mede dankzij de sterk gedaalde olieprijs en de lagere koers van de euro, is het sentiment bijzonder positief. Voor geheel 2015 verwachten Nederlandse exporteurs wederom een mooie groei te behalen. Respondenten spreken over 2015 een gemiddelde groeiverwachting uit van 9% ten opzichte van 2014.
 
VS in top 3 buiten de Europese Unie
Bijna de helft (44%) van de exporteurs heeft in 2014 met nieuwe markten handel gedreven. Voor 2015 verwachten de meeste exporteurs een stijgende omzet in markten buiten de Europese Unie. De top drie van landen waarvan men de meeste orders verwacht, bestaat uit China, Brazilië en de Verenigde Staten. Noord-Amerika is voor de meeste exporteurs de nieuwe bestemming voor 2015. De wisselkoers tussen de euro en de dollar en de aantrekkende Amerikaanse economie spelen hierbij een grote rol. Ook opkomende landen gaan een grotere rol spelen in de Nederlandse export. India stijgt dit jaar bijvoorbeeld van de 16e naar de 13e plaats onder de exportbestemmingen.
 
“De cijfers uit het rapport signaleren een paar trends die al een tijd gaande zijn. De traditionele banken geven onvoldoende thuis in het financieren van internationaal opererende ondernemers. Dit resulteert er ook in dat een grote groep op zoek gaat naar alternatieve financiering,” zegt Rob Adrichem van valutaspecialist Ebury Nederland. Opvallend is ook dat juist de kleinere exporteurs vooral naar landen buiten de EU exporteren. Dit zijn ondernemers die voor hun omzet vrijwel geheel afhankelijk zijn van enkele landen, relatief veel koersrisico lopen en steeds vaker bij Ebury aankloppen. En natuurlijk zijn we zeer verheugd over de uitstekende groeiverwachting in de gehele exportsector.”
Bron: Ebury

Gerelateerde artikelen