Een kopje koffie met Pieter van Sundert (Corporate Controller TOPIGS): ‘Finance verbeteren bij varkensfokkerij’

Binnen de wereld van de varkensfokkerijen is ook een goed ontwikkelde finance functie nodig. Binnen TOPIGS is de taak aan Corporate Controller Pieter van Sundert om bij te dragen aan verbetering van de finance organisatie. Zo zijn de rapportages aan de stakeholders sterk verbeterd en is de organisatie nu beter in control op onder meer fiscaal en juridisch terrein.


Naam:
Pieter van Sundert

Functie: Corporate Controller
Leeftijd: 38
Opleiding: Postdoctoraal UvT, Tax Assurance Nyenrode
Loopbaan: 1997 – mei 2005: E&Y | juni 2005 – 31 dec 2007: VION Food Group | januari 2008 – heden: TOPIGS
Hobby’s: Koken
Bedrijf: TOPIGS
Omzet: 91 miljoen euro
Aantal FTE: 520
Aantal FTE in financiële functie: 7 (NL)
Typering team: Divers
Belangrijkste issue: Verbetering van financiële processen  en ondersteuning business in veranderende markt.
Financiële software: In Nederland Exact + ExQL voor consolidatie en rapportage

Kun je iets vertellen over TOPIGS?
Wij zijn een varkensfokkerijorganisatie. We proberen door middel van selectie de kwaliteit van varkens en varkensvlees te verbeteren. We proberen onze varkens beter te laten aansluiten op de vraag van de markt. Een hoge kwaliteit en een lage kostprijs zijn hierin belangrijke doelstellingen. Bij dit werk komen ook maatschappelijke doelstellingen om de hoek kijken. Zo worden mannelijke slachtvarkens wereldwijd  preventief gecastreerd. In Nederland en Duitsland  willen we dit niet meer omdat het dieronvriendelijk is. Terecht ook.

Echter, het vlees van een niet gecastreerde beer geeft kans op een hormonale geur, berengeur, die consumenten onprettig vinden. Wij als fokkerijorganisatie zoeken naar manieren om die geur uit het varken te krijgen. Door dieren te selecteren met de erfelijke aanleg voor lage berengeur trachten we dit eruit te fokken. We hebben een enorme database met informatie opgebouwd met gegevens over meer dan 23 miljoen varkens. Zo kunnen we effectief fokdoelstellingen nastreven, zoals een bepaalde gespierdheid of vitaliteit. Onze klanten zijn varkenshouders en vleesverwerkende bedrijven met eigen afzetkanalen. We zijn internationaal actief. Onze groeikansen liggen vooral in het buitenland.

Jullie zijn een innovatief bedrijf en maken zodoende gebruik van de fiscale innovatiebox. Hoe zit dat in elkaar?
Als je kunt aantonen aan de Belastingdienst dat je je omzet voor een deel haalt uit innovatieve activiteiten kun je op basis van de innovatiebox korting (een verlaagd tarief) krijgen voor de vennootschapsbelasting. Dat is echter uitdagend. Als je twee varkens naast elkaar zet uit 2008 en 2011 zie je aan de buitenkant geen verschil. Het is toch gelukt aan te tonen met uitgebreide onderzoeksrapporten. Van dit traject heb ik weer veel van geleerd over de R&D kant van het bedrijf.

Hoe ziet jouw rol eruit?
We zijn ontstaan uit fusies tussen varkensstamboeken en fokkerijprogramma’s van vleesverwerkers. Daarna zijn we vrij snel gegroeid. We hebben nu hele goede dieren en daar is heel veel aandacht naar uit gegaan. Onze organisatie-inrichting is daar iets bij achtergebleven. We hebben nu groeidoelstellingen te realiseren en onze organisatie zodanig te verbeteren dat die bij de groei en producten past. Daar zijn we met een klein team mee bezig; op allerlei gebieden de bestaande situatie te analyseren en verbeteren. Bijvoorbeeld de rapportage. Die is veel gestructureerder en betrouwbaarder geworden.

We hebben maandelijks een strak schema met financiële informatie. Hiermee rapporteren we aan de stakeholders; de OR, de commissarissen, de banken. We zijn een coöperatie, iedereen krijgt dezelfde informatie. We zijn heel transparant. Ook op fiscaal gebied zijn we bezig met procesverbeteringen. Het grootste fiscale risico voor een mondiale organisatie als de onze was transfer pricing, dus daar hebben we een project in afgerond. We zijn nu ook bezig met het maken van afspraken met de belastingdienst over horizontaal toezicht. Om te komen tot een aanvaardbare aangifte gaan we hierop gerichte specifieke beheersingsmaatregelen implementeren in het control framework.

Waarvan geniet je het meeste in je huidige functie?
De mogelijkheid om op een breed terrein te opereren; risico’s komen namelijk voort uit verschillende vakgebieden. De combinatie van deze vakgebieden resulteert in een adequate oplossing, rekeninghoudend met de business, cultuurverschillen en strategische doelstellingen van de organisatie. Ik sta daar midden in en krijg de mogelijkheid en het vertrouwen om zelfstandig op zoek te gaan naar verbeteringen.

Wat doe je allemaal om ervoor te zorgen dat jouw organisatie ‘in control’ komt en blijft?
• Processen zodanig organiseren dat compliance wordt bereikt op de gebieden van legal, tax en accounting.
• Een goed systeem ontwikkelen om realisatie van doelstellingen te monitoren.
• Zoals ik al zei: het verder verbeteren van het proces ‘financial reporting’ zodanig dat periodeafsluitingen steeds minder energie vragen en meer opleveren. Het doel is om zoveel mogelijk in het heden te werken.

Compliance is heel belangrijk voor jullie?
Klopt, we hebben een uniformeringslag gemaakt in onze contracten en leveringsvoorwaarden. We moeten goed op de hoogte zijn van de betekenis van verschillende artikelen in het opzetten van onze contracten. Onderhandelingen kunnen namelijk alle kanten opgaan. We hebben ook een juridisch platform geïmplementeerd, genaamd Legal Platform, een oplossing gebaseerd op Microsoft SharePoint (samenwerkingssoftware). Dit geeft heel veel inzicht.

We zitten in meer dan 20 landen met meer dan 40 dochterbedrijven. Om dan bij te houden wie waar directeur is en hoe de eigenschapsverhoudingen in elkaar zitten is een monsterklus. In Legal Platform kun je dat allemaal overzichtelijk bijhouden. Wie zitten in de RvC van onze dochteronderneming in China? Je legt het 1 keer vast, scant de documenten en slaat het op; en je hebt het voortaan in één oogopslag. Daarnaast leggen we onze in- en verkoop contracten vast in Legal Platform, zodoende worden de juiste personen tijdig gewaarschuwd ruim voordat vervaltermijnen verstrijken en hebben we inzicht in onze verplichtingen.  

Spelen er nog andere projecten?
Ook op het gebied van verzekeringen ben ik onlangs gestart met een inventarisatie van onze wereldwijde verzekeringspolissen. Kunnen we dat niet onderbrengen bij één verzekeringsmakelaar is de vraag. Zo kunnen we bewuster kiezen voor de risico’s die we willen lopen. Als je het globaal aanbesteedt kun je ook premiekorting krijgen, dus het levert een hoop voordelen op.   

Hoe ga je om met werkkapitaal?
Wij proberen onze cashpositie van de nabije toekomst zo goed mogelijk te voorspellen. Dat valt niet mee. We zijn onlangs begonnen met de analyse van de verschillende kasstromen en kijken hoe we die beter kunnen beheersen. Werkkapitaal is in de contractonderhandelingen nu een belangrijk onderdeel. In het verleden werden nieuwe producties gefinancierd vanuit het werkkapitaal, maar wanneer er teveel naast elkaar lopen kom je al snel tekort. Ook het strakker inrichten van het debiteurenbeheer zijn we momenteel mee bezig.

Hoe kijk je naar de toekomst van je bedrijf?
De behoefte aan voedsel zal enorm gaan stijgen. In 2050 hebben we 9 miljard mensen op deze aardbol die allemaal voedsel nodig hebben en steeds meer gaan consumeren. Voedsel wordt dus schaarser en er moet meer geproduceerd gaan worden met de beperkte middelen die er zijn. Dat moet op een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde manier gaan gebeuren. Voor Pigture Group een mooie uitdaging.

Bedankt voor je tijd, Pieter!
Graag gedaan.

Gerelateerde artikelen