Economische vooruitzichten 2013: Krimp van 0,5 procent

Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar. Pas in de tweede helft van 2013 treedt enig herstel op. Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met 0,5 procent.

Door de krimp loopt de werkloosheid verder op naar 6 procent in 2013. Dat meldt het CPB.

Ondanks het feit dat de Eurocrisis en de financiële markten in rustiger vaarwater zijn terechtgekomen, krimpt de economie van het eurogebied dit jaar met 0,5 procent en in 2013 met een kwart procent. Deze krimp is het gevolg van de ongunstige conjunctuur in de tweede helft van 2012, die naar verwachting ook in de eerste helft van 2013 aanhoudt door het geringe vertrouwen, bezuinigingen en strenge kredietvoorwaarden.

De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-saldo naar verwachting uit op -3,8 procent bbp, in 2013 op -3,3 procent. Deze verbetering van het EMU-saldo bij een fors tegenzittende economie is het gevolg van omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen. De neerwaartse bijstelling van de raming voor het EMU-saldo in 2013 ten opzichte van de Macro Economische Verkenning van afgelopen september is geheel het gevolg van de lagere groeiraming en de daarmee samenhangende neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten.

Bron: CPB

Gerelateerde artikelen