Economische tegenwind vraagt om waakzaamheid groothandel op werkkapitaalgebied

Het aantal faillissementen in de groothandel is in 2012 flink toegenomen. Economische tegenwind zorgt voor krimpende handelsstromen. Dit resulteert niet alleen in minder omzet voor groothandels, maar vraagt ook om waakzaamheid op het gebied van werkkapitaal.

Dat stelt ING Economisch Bureau. Aanpassing van het verdienmodel kan noodzakelijk zijn om winstgevendheid en continuïteit te waarborgen. Belangrijk daarbij is een integrale benadering van het werkkapitaalbeheer.

Waakzaamheid geboden
De economische tegenwind eist haar tol onder groothandels. Gedurende 2012 steeg het aantal faillissementen in de groothandel met ruim 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel over 2012 nog wel sprake was van een groei in omzet (+1,2%), was deze voor de sector groothandel relatief gering. Daarnaast was de groei prijs gedreven en daalde het volume. Afnemers van de groothandel hebben het moeilijk; problematische schulden, afschrijvingen en faillissementen kenden in Nederland het afgelopen jaar een stijgende trend.

Integrale benadering werkkapitaalbeheer
Het nauwgezet volgen van ontwikkelingen die het werkkapitaal en daarmee ook de winstgevendheid en continuïteit van de onderneming raken, is zeker in de huidige situatie van levensbelang. Ontwikkelingen in de debiteurenportefeuille kunnen daarbij dienen als een early warning signal.

Het gaat er echter uiteindelijk om de juiste acties te ondernemen, die de organisatie door deze zware economische storm leiden. Aanpassing van het verdienmodel kan noodzakelijk zijn. Belangrijk daarbij is een integrale benadering van het werkkapitaalbeheer. Kansen en risico’s op het gebied van werkkapitaal dienen meegewogen te worden bij strategische aanpassingen op het gebied van klanten en afzetmarkten, producten en diensten, personeel en financiering. Zowel de positie in de markt als het financiële resultaat kunnen hierdoor positief worden beïnvloed.

Bron: ING Economisch Bureau

______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen