Economie krimpt 5,1 procent in tweede kwartaal 2009

Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2009 met 5,1 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal bedroeg de krimp nog 4,5 procent.

De krimp betekent dat de recessie in Nederland zich heeft versterkt. Het eerste kwartaal was al het slechtste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is in het kwartaal erna dus nog overtroffen. Het tweede kwartaal was het vijfde kwartaal met negatieve kwartaal-op-kwartaalgroei. Een zo lange aaneengesloten periode van negatieve groei is niet eerder door het CBS gemeten.

De economie krimpt over de hele linie. Alleen de overheid gaf meer uit. De investeringen liepen het sterkst terug: -12,9 procent. Ook de export draait slecht: een krimp van tien procent. Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 2,6 procent minder besteed dan een jaar eerder.

In het tweede kwartaal van 2009 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 10,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Deze daling is groot, maar iets minder dan die in het eerste kwartaal. Dit geldt zowel voor de uitvoer van Nederlands product als voor de wederuitvoer. De invoer van goederen en diensten was ruim tien procent lager dan een jaar eerder. Vooral de invoer van duurzame consumptiegoederen en investeringsgoederen liep terug.

In het tweede kwartaal is 12,9 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen in machines en bedrijfsauto’s daalden het meest. In woningen en bedrijfsgebouwen werd flink minder geïnvesteerd door terughoudendheid bij het in aanbouw nemen van projecten waarvoor al wel een bouwvergunning is verleend. Daarnaast draagt de scherpe daling van het aantal transacties op de markt van bestaande koopwoningen stevig bij aan de lagere investeringen in woningen. Ook werden veel minder computers aangeschaft. In infrastructurele werken werd wel meer geïnvesteerd. Hier is de overheid vaak opdrachtgever.

Gerelateerde artikelen