Economie eurolanden kromp in 2020 met 6,8 procent

De economie van de eurozone is in coronajaar 2020 met 6,8 procent gekrompen.

Lockdowns tegen de verspreiding van het virus zorgden in het voorjaar nog voor de sterkste krimp ooit gemeten. Na een sterk herstel door versoepelingen na de zomer, zette in de laatste drie maanden van het jaar de neergang weer in.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt voor het vierde kwartaal een daling van het bruto binnenlands product van de eurolanden van 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis gaat het om 5,1 procent krimp. Het gaat om een voorlopige raming van Eurostat.

In het vierde kwartaal dwong de sterke opleving van het coronavirus veel landen in de eurozone tot het invoeren van strengere maatregelen. De economische grootmacht Duitsland sloot medio december bijvoorbeeld alle niet-essentiële winkels, een maatregel die ook het Nederlandse kabinet doorvoerde.

De economie van de Europese Unie als geheel kromp volgens de eerste raming van Eurostat met 6,4 procent in 2020. In het vierde kwartaal ging het om een daling van 0,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Gerelateerde artikelen