ECB waarschuwt voor substantiële klimaatrisico’s grote banken

Nederlandse bedrijven moeten klimaatrisico's huisbank inschatten

In een recent onderzoek constateert de Europese Centrale Bank (ECB) dat de overgrote meerderheid van de grote banken in Europa er niet in slaagt om voldoende te vergroenen, wat leidt tot grotere financiële risico’s en mogelijke reputatieschade. Volgens het Nederlandse directielid bij de ECB, Frank Elderson, zijn de kredietportefeuilles van deze banken momenteel substantieel niet in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze bevindingen leiden tot verhoogde risico’s bij ongeveer 90 procent van de onderzochte banken.

  • ECB-rapport: Grote Europese banken riskeren financiële verliezen door ontoereikende vergroening
  • ECB waarschuwt 90% grote banken voor niet-duurzame investeringen, potentieel juridisch risico
  • NVB benadrukt samenwerking: Banken onder druk na ING-rechtszaak, ECB spoort tot versnelde vergroeningsinspanningen aan

De ECB benadrukt al geruime tijd het belang van klimaatoverwegingen bij het verstrekken van leningen en het inschatten van financiële risico’s. Het gebrek aan vergroening en de voortdurende investeringen in de fossiele industrie zonder rekening te houden met de overgang naar duurzame energiebronnen kunnen aanzienlijke financiële verliezen veroorzaken.

De ECB roept financiële instellingen op om hun vergroeningsinspanningen te versnellen en zich actiever in te zetten voor duurzame financiering.

Kredieten aan fossiele industrie

Uit de analyse blijkt dat de banken nog steeds aanzienlijke bedragen hebben uitstaan bij bedrijven in sectoren als olie, gas, steenkool en de auto- en staalindustrie, wat neerkomt op 5 procent van hun totale kredietverlening, met een totaalbedrag van ongeveer 189 miljard euro. Frank Elderson benadrukt dat het niet aan de toezichthouders is om banken te dicteren aan wie ze moeten lenen, maar dat het essentieel is dat banken de risico’s goed inschatten.

Rechtszaken zorgen voor groter risico’s bankbedrijven

De bezorgdheid over de financiële gevolgen wordt verder versterkt door het feit dat 70 procent van de onderzochte banken mogelijk geconfronteerd wordt met grotere risico’s op rechtszaken. Ondanks publieke toezeggingen om het Klimaatakkoord van Parijs te ondersteunen, blijkt uit de analyse dat hun kredietportefeuilles hier nog niet voldoende op zijn afgestemd.

ING

Een gebrek aan actie kan niet alleen leiden tot financiële risico’s maar ook tot reputatieschade en juridische geschillen, zoals recentelijk geïllustreerd in de rechtszaak tegen ING. Banken worden aangemoedigd om proactief te handelen en hun beleid af te stemmen op de noodzaak van een duurzame financiële toekomst. Milieudefensie streeft naar stopzetting van de samenwerking tussen ING en vervuilende bedrijven en beroept zich op eerdere successen in klimaatzaken, zoals tegen Shell.

Koepelorganisatie roept op tot samenwerking

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageerde op deze ontwikkeling door te benadrukken dat banken en milieuorganisaties beter gezamenlijk kunnen optrekken dan elkaar voor de rechter te bestrijden. De koepelorganisatie stelt dat Nederlandse banken zich reeds hebben gecommitteerd aan het behalen van klimaatdoelen, waarbij ING aangeeft te blijven geloven in hun eigen klimaataanpak.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Financiering als drukmiddel vergroening

De ECB roept financiële instellingen op om hun vergroeningsinspanningen te versnellen en zich actiever in te zetten voor duurzame financiering. De centrale bank zal blijven toezien op de integratie van klimaatoverwegingen in het risicobeheer van banken en benadrukt het belang van transparantie over deze inspanningen in de communicatie naar stakeholders.

Gerelateerde artikelen