ECB vraagt banken om tot najaar af te zien van uitkeren dividend

ECB vraagt banken om tot najaar af te zien van uitkeren dividend
De ECB wil dat Europese banken tot en met september volgend jaar geen dividend uitkeren.

Banken die wel dividend willen uitkeren over vorig jaar, worden verzocht dit bedrag te beperken tot maximaal 15 procent van de winst.

De Europese Centrale Bank (ECB) vroeg banken eind maart om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren. Dat geld konden de financiële instellingen beter achter de hand houden om een extra buffer te hebben om bijvoorbeeld klappen op te vangen van leningen aan bedrijven en consumenten die niet terugbetaald konden worden. Ook de inkoop van eigen aandelen werd afgeraden.

De ECB vraagt banken nu ook om bijzonder terughoudendheid te zijn bij het toekennen van personeelsbonussen, voor hun prestaties in 2020. Banken die voornemens zijn om dividend uit te keren of aandelen in te kopen, moeten wel winstgevend zijn en beschikken over voldoende buffers. Verder moeten banken afzien van het uitkeren van interim-dividenden over hun winsten volgend jaar.

Banken geven al langer aan met de dividendbeperking in hun maag te zitten. Het zorgt er onder meer voor dat investeerders afhaken. Verschillende toezichthouders zouden zich juist zorgen maken over de buffers van banken als ze weer dividendbetalingen gaan doen. Vooral omdat veel banken te weinig reserves zouden hebben om verliezen te dragen. Daarmee komt de rekening mogelijk bij de belastingbetaler te liggen, als overheden onverhoopt een reddingsoperatie moeten uitvoeren.

Gerelateerde artikelen