ECB: hogere lonen mogelijk dankzij winstgroei

CBS: inflatie in januari verder opgelopen naar 7,6 procent 
Kosten volledig door berekenen aan afnemers onnodig.

Europese bedrijven kunnen dankzij de stijgende winsten een deel van de fors hogere lonen absorberen, zonder die kosten gelijk volledig door te berekenen aan afnemers. Dat schrijft een econoom van de Europese Centrale Bank (ECB) in een nieuw onderzoeksrapport.

  • winsten naar hogere lonen
  • toeleveringsketens hebben effect op prijzen

Stijgende winsten versus

Volgens de econoom zijn de winsten per eenheid product de afgelopen kwartalen flink toegenomen. Maar die hogere winsten zullen ook een buffer vormen voor ondernemingen bij het verwerken van loonsverhogingen. Vanwege de hoge inflatie zijn in veel bedrijfssectoren de lonen sterk gestegen, vaak onder druk van vakbonden, om zo personeel te compenseren voor de gestegen consumentenprijzen. Ook wordt daarmee nieuw personeel gelokt gezien de krapte op de arbeidsmarkt.


Hoeveel ruimte is er om individueel maatwerk te bieden binnen je beloningsbeleid? In de eendaagse masterclass ‘Performance vertalen naar modern beloningsbeleid‘ leg je jouw huidige arbeidsvoorwaarden langs de meetlat van modern belonen. Na afloop weet je welke maatregelen je moet nemen voor duurzaam beloningsbeleid met als resultaat betere performance en hogere betrokkenheid van medewerkers.

‘graaiflatie’?

Het bedrijfsleven wordt wel eens beticht van “graaiflatie”, waarbij bedrijven veel extra kosten door proberen te berekenen om hun winstmarges op peil te houden. Sommige ECB-functionarissen hebben gezegd dat graaiflatie een belemmering kan zijn bij het terugdringen van de inflatie.

Afnemende prijsdruk

Maar volgens de studie komen ondernemingen door de afzwakkende economie juist onder meer druk te staan om de prijzen niet verder te verhogen, omdat ze anders de concurrentiestrijd met andere bedrijven kunnen verliezen. Ook nemen de problemen in toeleveringsketens af, waardoor de prijsdruk aan de inkoopkant aan het verminderen is.