ECB: geen renteverhoging in 2022

Aan drie voorwaarden voor stijgende rente wordt niet voldaan.

De Europese Centrale Bank (ECB) komt waarschijnlijk volgend jaar nog niet met een renteverhoging. Dat heeft ECB-president Christine Lagarde duidelijk gemaakt in een toespraak in Lissabon.

Volgens haar heeft de ECB eerder duidelijk drie voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan voordat de rentetarieven in Frankfurt omhoog kunnen. Dan gaat het vooral om de verwachtingen ten aanzien van de oplopende prijzen in de eurozone. “Ondanks de huidige inflatiestijging blijven de inflatievooruitzichten op middellange termijn gematigd, en het is dus zeer onwaarschijnlijk dat aan deze drie voorwaarden volgend jaar wordt voldaan”, aldus Lagarde.

Met haar woorden lijkt het centralebankhoofd ervoor te willen zorgen dat de financiële markten niet de verkeerde conclusies trekken uit de huidige situatie waarin het leven in rap tempo duurder wordt. De inflatie in de eurozone is in oktober toegenomen tot 4,1 procent op jaarbasis, bleek vorige week. Sinds juli 2008 was de geldontwaarding niet meer zo hoog.

De beleidsmakers bij de ECB gaan ervan uit dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen betreft, en dat ingrijpen dus nog niet nodig is. Ze denken dat zowel de hoge energieprijzen als de problemen in internationale leveringsketens, de belangrijkste oorzaken van het gestegen prijspeil, op den duur weer zullen afnemen.

De rente in de eurozone is al lang erg laag. De effecten daarvan zijn duidelijk voelbaar voor de gemiddelde Nederlander. Zo zijn de spaarrentes bij banken tot dieptepunten gedaald. Ook de situatie op de huizenmarkt, waar de lage hypotheekrente woningprijzen opdrijft, is nijpend. Het rentebeleid van de ECB speelt hierbij een belangrijke rol, al wijzen economen er eveneens op dat de lage rente voor een deel ook samenhangt met een ontwikkeling als de vergrijzing.

(ANP)