E-learning: Corporate Treasury Management

E-learning: Corporate Treasury Management
Insights in de grootste do's & don'ts van corporate treasury management.

Expert Pieter de Kiewit deelt in deze module op FinanceHub zijn enthousiasme voor het treasury vakgebied. Na het volgen van deze module verlaag je kosten, creëer je kansen en verlaag je risico’s.

Waarom verdient corporate treasury je aandacht en is het te begrijpen?
“Ik ben heel enthousiast omdat het een vakgebied is met grote impact op strategisch niveau. Het kent voortdurende veranderingen dichtbij waar de grote beslissingen worden genomen. Als je in treasury werkt gebeuren er spannende dingen. Ik zie ook de Chinese-taal gedachte, mensen denken dat het heel complex en abstract is. Ook dat is denk ik onterecht. Jullie als financials zullen al heel veel treasury taken uitvoeren. Er is overlap met veel disciplines. Ook zijn er gaten. Hierin is voor kleine organisaties een hoop te bereiken.

Nu denken vele mensen dat corporate treasury een vakgebied is voor hele grote ondernemingen met grote teams. Veel van de taken die door CT worden uitgevoerd in grote organisaties worden net zo goed uitgevoerd in kleine organisaties. Dan vaak door andere mensen; boekhouders, controllers, directeur grootaandeelhouders. Dus doe jezelf niet te kort, want je doet al heel veel.

Cash Management
We gaan het verder inkleuren. Niet zo lang geleden ging de DSB bank failliet. Deze bank ging ten onder door liquiditeitsproblemen. Ze konden niet voldoen aan de verplichtingen op de korte termijn. Ze konden als het ware de huur niet betalen omdat er niet voldoende op de rekening stond. Een belangrijk onderdeel in CM is daarom liquiditeit. Treasurers zeggen heel clichématig: “Profit is an opinion, cash is reality.” Juist in CM zie je dat liquiditeit laat zien dat dit een harde waarheid is voor veel organisaties.

Liquiditeit is weten wat eruit gaat en wat erin komt. Dit kan heel erg lastig zijn. Het ligt aan de industrie waarin je werkt. Het vakgebied CM bevat ook de infrastructuur van je organisatie. Je hebt bankrekeningen, mogelijk bij verschillende bankrekeningen of zelfs in verschillende currencies. Je hebt ook aan de binnenkant te maken met CM. Hoe sluit alles aan op je systeem? Hiervoor heb je TMS: Treasury Management Systemen. Hierdoor blijft dit overzichtelijk. Technologie speelt een steeds grotere rol.

Een typisch vakgebied dat overlapt met andere disciplines is werkkapitaalmanagement. Het betalen van leveranciers en het ontvangen van betalingen. Hoeveel voorraden je wilt aanhouden wordt vaak in andere delen van de organisatie opgepakt, maar dit is zeker iets waar vanuit Corporate Treasury naar gekeken moet worden. Control & Accounting wordt vaak bij Cash management en Treasury management ondergebracht.

Kans. Wat vele mensen onvoldoende beseffen is dat je de bank betaalt voor elke transactie die je doet. Vaak meer als dit over grenzen gaat. Als je de betalingen kan verminderen door te ‘netten’ (betalingen bij elkaar optellen), dan druk je de hoeveelheid transacties en dus kosten.

Risico. Een groot thema mijns inziens: weet je organisatie wie tekeningsbevoegd is voor welke bankrekening? Wordt dit up-to-date gehouden? Houden jullie bij wat jullie precies doen qua betalingen en autorisatie? Dit is een groot risicopunt.

Over opportunities gesproken, wat kan Cash Management je bieden? Ervoor zorgen dat alle saldi op bankrekeningen aan het eind van de dag naar één rekening brengen. Hierdoor verhoog je je zichtbaarheid op wat je hebt. En je zorgt dat je beschikbare fondsen hebt waardoor je je leningen misschien kunt verlagen.

Ik sluit af met een grote retailer waarvoor ik werkte. Deze organisatie had meer dan 500 winkels over Europa. De leiding vond het een goed idee dat elke vestiging twee rekeningen had. Dit ging helemaal mis bij Corporate Treasury. Niemand wist meer hoeveel rekeningen er waren.

Risk Management: Een voorbeeld waar het mis kan gaan: bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia. Het debacle heeft een miljard euro gekost en de directeur twee jaar cel gekregen. Een goed voorbeeld van compleet verkeerd uitgevoerd Risk Management. Dit was speculeren, in plaats van Risk Management.

Als we het over RM in CT hebben. Dan hebben we het vaak over markten. rente, valuta, maar ook andere componenten. Als we het hebben over dit thema, dan zien we dat er extreme dingen gebeuren op rentegebied. Niet alleen als je financiering zoekt, maar ook als je excess cash hebt. Dit speelt een grote rol bij bijvoorbeeld corporates en pensioenfondsen. Wat doe je met al die excess cash? Wat betekent het dat de rente nu dichtbij nul staat?

Het spelen met periodes en rentestanden is absoluut een thema dat binnen RM wordt opgepakt door CT. Ook op FX gebied. Mijn salaris en grondstoffen en huur is in euro’s, maar mijn machine wordt verkocht in Amerika. De prijzen lijken gefixeerd bij een verkoop. Wat doe je als iemand jouw product bestelt met die prijs terwijl de dollar euro koersen zijn gewijzigd? Het is een risico dat je kunt nemen, maar je kunt het risico afdekken. Dit noem je hedgen. In toenemende mate zie je dat commodity’s zich gedragen als rente en valuta. De instrumenten die je kunt inzetten om marktrisico’s te beheersen worden nu ook ingezet in commodityomgeving. Er ontstaat overleg tussen procurement en corporate treasury, om geen dubbel risico te lopen. Bijvoorbeeld: Olie wordt gekocht in euro’s maar wordt verkocht in dollars. OPEC kan prijzen beïnvloeden. Dan heb je instrumenten nodig om risico’s te beheersen. Commodity is dus een thema om als corporate treasurer stappen te maken.

Wat een aantal jaren ondenkbaar was, is dat banken kunnen omvallen. Nu weten we wel beter. Nu worden dit soort zaken opgepakt op een CT afdeling. Je hebt altijd een Counterparty risk. Denk aan afhankelijkheid van één leverancier. Dit is een groot risico. Ik noem in Risk Management ook Operationaal RM. Je hebt in toenemende mate het thema cybercrime. Je ziet de koppelingen tussen verschillende ICT-systemen die niet goed lopen. Dit zijn risico’s die bedrijven lopen.

Ook compliance brengt een risico. Je kan risico-instrumenten gebruiken om bovengenoemde redenen, deze moeten ook in de boeken worden getoond. IFRS16 was recent een groot thema. Hoe waardeer je leasing in je balans en wat zijn je resultaten in je P&L? Dit is typisch een deel van risk management wat tussen wal en schip kan raken maar grote complicaties kan opleveren.

In het managen van risico’s bestaan risk toolkits die kunnen helpen bij verlagen van risico’s. Gebruik alleen instrumenten wanneer je die echt begrijpt. Banken verkochten bijvoorbeeld derivaten aan middenbedrijven. Deze instrumenten brengen een hoog risico met zich mee. Het bepalen van de waarde van het product is lastig. Ze kunnen u echter ook veel opleveren.

Ik wil mensen aanraden te onderhandelen over de kosten van valutatransacties. Mensen denken vaak dat er maar één bepaalde waardekoers bij de bank is die maar aangenomen moet worden. Er is echter veel onderhandelingsruimte. Ook zijn er meerdere nieuwe partijen die daarin kunnen ondersteunen.

Bekijk de hele module Corporate Treasury Management op FinanceHub.nl

Gerelateerde artikelen