Duurzaamheidsverslagen meer ingebed

Nederlandse bedrijven maken steeds vaker een duurzaamheidsverslag waarin zij inzicht geven in de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu. Hieraan liggen vooral ethische en economische overwegingen ten grondslag. Daarnaast speelt de reputatie of de merknaam een belangrijke rol.

Uit periodiek onderzoek van KPMG Sustainability blijkt dat zestig procent van de qua omzet honderd grootste ondernemingen in Nederland een apart duurzaamheidsverslag uitbrengt. Dit is een stijging van bijna dertig procent vergeleken met het vorige onderzoek dat KPMG in 2005 uitvoerde.

Van de bedrijven met een duurzaamheidsverslag heeft drie procent het inmiddels geïntegreerd in het jaarverslag. KPMG onderzocht zowel de G250, de 250 grootste bedrijven ter wereld, als de qua omzet honderd grootste bedrijven in 22 verschillende landen. Van de G250 blijkt tachtig procent een afzonderlijk duurzaamheidverslag te produceren.

Dit houdt een stijging in van dertig procent ten opzichte van 2005. Van de onderzochte landen blijkt dat bedrijven in Japan het hoogst scoren op duurzaamheid. Bijna negentig procent van de onderzochte Japanse ondernemingen maakt een duurzaamheidverslag, gevolg door Groot-Brittannië met 84 procent.

Het gemiddelde in de onderzochte landen ligt op 45 procent. Nederland neemt een vijfde positie in op de ranglijst der landen.

Gerelateerde artikelen