Duurzaamheid is drijvende kracht voor innovatie in retail

Bedrijven in de consumentensector geven de voorkeur aan organische groei boven groei door fusies en overnames. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG.

Producenten en verkopers van consumentenproducten zien duurzaamheid niet als kostenpost maar vooral als drijvende kracht voor innovatie die kan bijdragen aan groei en winstgevendheid.

Bijna de helft van de respondenten van het onderzoek beschouwt duurzaamheid als belangrijke motor voor innovatie. Voor zestig procent van de ondernemingen is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de strategie.

Volgens de bedrijven kan de huidige economische neergang van invloed zijn op de duurzame ontwikkeling bij de ondernemingen. Bijna vijftig procent verwacht dat de investeringen in duurzaamheid weliswaar zullen verminderen, maar dat de kernactiviteiten overeind zullen blijven. Zo’n vier procent verwacht een volledige stopzetting van de investeringen.

Ruim éénderde van de onderzochte bedrijven verwacht gaan invloed van de economische tegenwind voor duurzaamheid binnen de onderneming, terwijl ruim tien procent een toename van de investeringen verwacht.

Voorts blijkt uit het onderzoek dat de behoefte van de aandeelhouder een belangrijke drijvende kracht achter duurzaamheid is. Ruim dertig procent van de bedrijven geeft aan dat dit de belangrijkste reden is om duurzaamheid in de strategie op te nemen. Andere drijfveren, zoals wettelijke eisen, vrijwillige codes, de fiscus en de kosten van kooldioxide, bepalen de agenda in veel mindere mate.

“De bedrijven doen dus niet duurzaamheid om te voldoen aan formele eisen, maar veel meer omdat de bedrijfsvoering erom vraagt”, constateert Rene Aalberts, partner bij KPMG en verantwoordelijk Consumer Goods & Retail. Aalberts: “De aandacht van de bedrijven is de laatste jaren dan ook verschoven van de productie van glossy duurzaamheidsverslagen naar het definiëren van materiële issues in de dagelijkse business.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat de bedrijven de voorkeur geven aan organische groei boven groei door fusies, allianties en overnames. De bedrijven willen bovendien bij voorkeur groeien in bestaande markten.

Rene Aalberts, partner bij KPMG en verantwoordelijk Consumer Goods & Retail: ‘Hoewel de nieuwe en zich ontwikkelende markten voor veel bedrijven aantrekkelijk zijn, lopen de bedrijven er grotere risico’s. De ondernemingen blijven dan ook de nadruk leggen op het ontwikkelen van nieuwe producten voor de bestaande markt. Bijna 34% verwacht hiervan de belangrijkste groei. De bedrijven blijken het tekort op de arbeidsmarkt in het algemeen als het grootste obstakel te zien voor groei, gevolgd door de dalende uitgaven door de consument, mede ingegeven door de kredietcrisis.’

Gerelateerde artikelen