Dutch FinTech Awards: Jaap Remijn geeft met Pro Quidity MKB’ers regie over hun liquiditeit

Kleinere toeleveranciers hebben in toenemende mate moeite met het aantrekken van werkkapitaal. Pro Quidity heeft een nieuw Supplier Finance programma - ook wel bekend als ketenfinanciering - ontwikkeld voor grote Nederlandse ondernemingen en hun MKB-leveranciers.

 
 
Deze middelgrote en kleine leveranciers zijn verantwoordelijk voor een substantieel deel van het jaarlijkse inkoopvolume en hebben een verhoogde behoefte aan liquiditeit. De leveranciers kunnen via ketenfinanciering sneller betaald krijgen. In een dergelijk systeem werken bedrijven, leveranciers en banken samen om de liquiditeitsruimte voor toeleverende mkb-bedrijven te vergroten. 
Doordat de services van Pro Quidity zijn toegesneden op deze groep, is er snel resultaat te boeken en wordt er extra waarde gecreëerd binnen de supply chain. Het Fintech-bedrijf wil het Nederlandse MKB de regie geven over hun liquiditeit. De motor van de Nederlandse economie mag niet vastlopen door een gebrek aan werkkapitaal, vindt Jaap Remijn van Pro Quidity. Daarom gaat het bedrijf op een vernieuwende en onorthodoxe manier om met financieringsmodellen, met een sleutelrol voor de goedgekeurde facturen van het MKB aan grote ondernemingen. 
Het bedrijf is een nieuwe financiële dienstverlener met kennis en expertise over zowel Supplier Finance als online dienstverlening en IT. Een team van ervaren specialisten heeft online platform ontwikkeld. Via dit platform hebben leveranciers toegang tot liquiditeit en hebben grote ondernemingen de mogelijkheid om hun supply chain te versterken.
1. Welk probleem lost jullie concept/bedrijf op?
“Met Pro Quidity lossen wij het liquiditeitsprobleem op van de kleinere toeleveranciers aan grote ondernemingen. Zij hebben in toenemende mate moeite met het aantrekken van werkkapitaal, terwijl de behoefte aan dit werkkapitaal groeiende is. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de lange betaaltermijnen die vaak gehanteerd worden en anderzijds door de afname van de beschikbaarheid van bankfaciliteiten voor het MKB. Door Supplier Finance op een laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor deze grote groep leveranciers kunnen ondernemingen hun supply chain versterken. Beide partijen hebben daarom baat bij onze propositie.” 
2. Hoe maken jullie dit idee tot een succes?
“Supplier Finance als concept is niet nieuw. Deze dienst is op dit moment echter alleen beschikbaar voor de grootste, strategische toeleveranciers van een grote onderneming. Dit zijn er in de regel niet meer dan 100 tot 300. Daarnaast wordt de dienst veelal door banken aangeboden. 
__________________________________________________________________________
De Dutch FinTech Awards 2015 is hét platform voor toonaangevende FinTech-bedrijven. Duizenden banen in de bankwereld verdwijnen binnen enkele jaren door talloze ‘FinTech- startups’. Innovatieve bedrijven staan te popelen om talloze gefrustreerde klanten van financiële instellingen van dienst te zijn. Wereldwijd wordt er meer en meer geïnvesteerd in techbedrijven die de gevestigde orde graag omver willen werpen. Neem deel. Word lid van de FinTech Community, bezoek de FinTech Events, meld u aan voor de Dutch Fintech Awards 2015
__________________________________________________________________________
 
Wat wel nieuw is aan de propositie van Pro Quidity, is dat wij op innovatieve wijze het concept toegankelijk maken voor de grote groepen MKB-leveranciers die op dit moment geen toegang hebben tot bestaande programma’s, maar waar de behoefte aan werkkapitaal nu juist het grootste is. De innovatie ligt besloten in een mix van state of the art-automatisering en juridische opzet, waardoor Supplier Finance op een zeer laagdrempelige- en kostenefficiënte wijze binnen het bereik van de MKB-toeleveranciers komt. 
Daarnaast is ons business model gebouwd door experts op dit vlak. We hebben een kernteam van mensen die allemaal hun sporen verdiend hebben binnen de bancaire- en IT sector, waardoor we zeer goed in staat zijn om alle aspecten van deze financiële dienst af te dekken. Uiteindelijk draait het om één ding: dingen die complex zijn op dusdanige wijze te simplificeren zodat het eindproduct op grote schaal inzetbaar is.”
3. Hoe ziet jullie businessmodel eruit?
“In feite is ons business model gebaseerd op een rente-arbitrage. Uit marktstudies blijkt dat tarieven tussen 8 procent en 12 procent voor werkkapitaalfinanciering voor het MKB normaal is als het MKB al toegang krijgt tot bankfaciliteiten. Corporates daarentegen hebben nog nooit zo goedkoop kunnen lenen. 
Het verschil tussen de toegang en kosten van liquiditeit voor het MKB enerzijds en corporates anderzijds is ongekend hoog. Middels een volledig geautomatiseerde connectie met de financiële administratie van de grote onderneming krijgen wij factuurinformatie. Via een beveiligde website krijgen leveranciers inzicht in de door hen verstuurde facturen en kunnen ze opteren voor vervroegde betaling. De fee die wij hiervoor in rekening brengen is voornamelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van de kopende partij. Hierdoor is het voor met name MKB leveranciers uitermate aantrekkelijk. Wij bieden meer liquiditeit dan iedere ander aanbieder van werkkapitaal (banken, factormaatschappijen, etc.) tegen aanzienlijk lagere kosten zonder alle rompslomp.”
4. Waarom gaan jullie winnen?
“De markt voor financiële dienstverlening aan het MKB is fundamenteel aan het veranderen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Pro Quidity is een echte game changer. In feite hebben wij een alternatief kanaal voor werkkapitaal financiering voor het MKB gecreëerd, dat efficiënter en goedkoper is dan bestaande diensten.”
 
 

Gerelateerde artikelen