Duits MKB levert 20 procent meer op

Voor Duits MKB-bedrijf betaalt men bijna 20 procent meer dan voor Nederlands MKB-bedrijf, met uitschieters tot bijna 50 procent.

Gemiddeld wordt in Duitsland een MKB-bedrijf voor 5,9 keer de brutowinst (EBITDA) verkocht, tegen 4,95 keer de brutowinst in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek door Brookz en Dealsuite onder 262 Nederlandse en 289 Duitse fusie en overname advieskantoren, samen zo'n 1.700 adviseurs, die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Het grootste verschil in verkoopopbrengst wordt genoteerd in de sector automotive, transport en logistiek. In Duitsland wordt in deze sector 5,7 keer de EBITDA betaald voor een onderneming tegen gemiddeld 3,85 keer de EBITDA in Nederland.  De hoogste gemiddelde EBITDA multiple wordt zowel in Nederland als in Duitsland betaald voor bedrijven in de sector IT & online. De betaalde multiple in deze sector bedraagt 8,0 in Duitsland en 6,25 in Nederland.

De enige sector waarin in Duitsland gemiddeld een lagere EBITDA multiple wordt betaald dan in Nederland is de sector groothandel. Voor een onderneming in deze sector geldt in Nederland een gemiddelde EBITDA multiple van 5,65 ten opzichte van 5,2 in Duitsland. Een verschil van 0,45 in het voordeel van Nederlandse groothandels.

Het loont voor de meeste sectoren dus de moeite om voor verkoop ook in Duitsland te kijken.


(bron: Brookz en Dealsuite)

Gerelateerde artikelen