Duidelijker afschriften Rabobank

Rabobank meldt voortaan bij welk bedrijf iemand een aankoop heeft gedaan.

Vaak staan op bankafschriften afschrijvingen met een onduidelijke herkomst, bijvoorbeeld van bv's, intermediairs of betaalservices, in plaats van het bedrijf of de winkel waar iets is gekocht. Rabobank meldt voortaan bij afrekeningen meteen de winkelnaam, althans, als dat bedrijf gebruikmaakt van Rabo’s online betaalservice.
Dit meldt de Consumentenbond na klachten bij het Meldpunt Onbegrijpelijke Namen op bankafschriften. Met aanduidingen als C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA is het lastig te achterhalen om welk bedrijf het gaat. Bankklanten kunnen daardoor hun uitgaven niet goed controleren.

IT verlost je van administratieve taken
De Rabo-betaalservice is niet zo groot is en daarom juicht de bond het toe dat de bank in gesprek is met grote betaalservices om de toepassing over te nemen.