DSB Bank beboet om hypotheekaanvragen

De AFM heeft twee bestuurlijke boetes aan DSB Bank opgelegd. Op grond van artikel 115 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) heeft zij een boete van 96.000 euro opgelegd, omdat DSB Bank bij de beoordeling van hypotheekaanvragen beoordelingscriteria hanteert die niet zijn vastgelegd ter voorkoming van overkreditering.

Een tweede boete, van 24.000 euro heeft zij op grond van artikel 4:23 Wet financieel toezicht (Wft) opgelegd, omdat DSB Bank bij haar advisering onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de doelstellingen en risicobereidheid van haar klanten en de adviezen onvoldoende waren gebaseerd op de informatie die zij wel had ingewonnen.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen